Πρόγραμμα ΣεμιναρίωνΣτείλτε μας θέματα που σας απασχολούν και θέλετε να παρακολουθήσετε σε σεμινάριο.


 • Mon
  11
  Jan
  2016
  17:00 - 22:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Ορκωτούς Ελεγκτές, Οικονομικούς Διευθυντές, Προϊστάμενοι Λογιστηρίων, Λογιστές, βοηθούς λογιστών, ελεύθερους επαγγελματίες και υπαλλήλους λογιστικών γραφείων. Ακόμη αφορά, τελειόφοιτους ή απόφοιτους Οικονομικών σχολών καθώς και κάθε νέο επαγγελματία του κλάδου.

   

  Θεματολογία:

  • Γενική παρουσίαση του Ν.4308/2014.
  • Έννοια της οντότητας.
  • Ισολογισμός και αποτέλεσμα χρήσης.
  • Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά στοιχεία
  • Φορολογική αντιμετώπιση Παγίων
  • ΦΠΑ Παγίων
 • Wed
  06
  Jul
  2016
  17:00 - 22:00Live Σεμινάριο της ASTbooks

  Το σεμινάριο θα ξεκινήσει στις 17:00 και θα έχει διάρκεια περίπου τεσσάρων ωρών.  Μπορείτε να στείλετε μέχρι και δύο ερωτήσεις, μέχρι και της 05.07.2016, για να απαντηθούν από την επιστημονική μας ομάδα κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Ερωτήσεις θα μπορούν να γίνουν και κατά την διάρκεια του σεμιναρίου.

  Το σεμινάριο θα παρουσιαστεί από μέλη της Επιστημονικής ομάδας της ASTbooks.

  Κάντε αγορά του σεμιναρίου πατώντας ΕΔΩ.

  Για να κάνετε εγγραφή πατήστε ΕΔΩ.

  Για να στείλετε την ερώτησή σας πατήστε ΕΔΩ.

  Θέματα:

  1. Εισόδημα από μισθωτή εργασία
  • Έννοια εισοδήματος από μισθωτή υπηρεσία
  • Συντελεστές φόρου εισοδήματος
  • Μείωση φόρου εισοδήματος
  • Ειδική εισφορά αλληλεγγύης
  • Παρακράτηση φόρου
  1. Παροχές σε είδος
  • Έννοια παροχών σε είδος
  • Εταιρικά οχήματα
  1. Εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα
  • Έννοια εισοδήματος από επιχ. δραστηριότητα
  • Συντελεστές φόρου εισοδήματος
  1. Εισοδήματα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα
  • Έννοια αγροτικού εισοδήματος
  • Κατ’ επάγγελμα αγρότες
  • Αγροτικές επιδοτήσεις / αποζημιώσεις
  • Συντελεστές φόρου εισοδήματος
  1. Εισόδημα από μερίσματα
  • Έννοια μερισμάτων
  • Συντελεστής φόρου
  • Παρακράτηση φόρου
  1. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία
  • Έννοια εισοδήματος
  • Φορολογικοί συντελεστές
  1. Νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία
  • Έννοια κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα
  • Συντελεστές φόρου εισοδήματος

   

  Β΄Μέρος: Αλλαγές σε λοιπούς φόρους & τέλη

  1. ΕΝΦΙΑ
  2. Φόρος διαμονής
  3. Τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης
  4. Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας
  5. Ρυθμίσεις επί των τυχερών παιγνίων

  Λοιποί φόροι - τέλη

 • Tue
  19
  Jul
  2016
  17:00 - 22:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σεμινάριο "Φ.Π.Α.  - Όλες οι αλλαγές με τους τελευταίους Νόμους και επίκαιρα Τουριστικά θέματα".

  Κάντε αγορά του σεμιναρίου πατώντας ΕΔΩ.

  Κάνε εγγραφή πατώντας ΕΔΩ.

  Θεματολογία:

  1) Αλλαγές και πρόσφατες διευκρινίσεις

  • Αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ από 1.6.2016
  • Τρόπος συμπλήρωσης της δήλωσης ΦΠΑ με βάση το έντυπο «050 - ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2015, Φ2 TAXIS» και τους νέους συντελεστές
  • Νέο έντυπο «050 - ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2016, Φ2 TAXIS» για πράξεις από 1.7.2016 και μετά
  • Ο ΦΠΑ στα νησιά
  • Ο ΦΠΑ στα ξενοδοχεία
  • Ο ΦΠΑ που δεν εισπράττεται
  • ΦΠΑ που αναλογεί σε πράξεις που γίνονται για ανθρωπιστικούς λόγους
  • Διευκρινίσεις για το ΦΠΑ στις Ιατρικές υπηρεσίες
  • Διευκρινίσεις για το ΦΠΑ στην εκπαίδευση
  • ΦΠΑ στις συμβάσεις μίσθωσης έργου
  • Διευκρινίσεις για το ΦΠΑ στα μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα
  • Ο ΦΠΑ στη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων (μισθώσεις τύπου air BNB)
  • Διευκρινίσεις ΦΠΑ στις λοιπές υπηρεσίες

  2) Τόπος παροχής υπηρεσιών - Ο ΦΠΑ στην ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσίας

  • Ανάλυση άρθρου 14
  • Παγκόσμια παροχή υπηρεσίας
  • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

  3) Δικαίωμα έκπτωσης

  • Υποχρέωση διακανονισμού των εκπτώσεων (Pro rata)
  • Υποχρέωση διακανονισμού του ΦΠΑ των παγίων

  4) Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων

  Ποιοι εντάσσονται, τρόπος και προϋποθέσεις ένταξης και εξόδου, υποχρεώσεις και δικαιώματα, συμπλήρωση δήλωσης

  5) Ειδικό καθεστώς φορολογίας κατά την είσπραξη της αντιπαροχής

  Ποιοι εντάσσονται, τρόπος και προϋποθέσεις ένταξης και εξόδου, υποχρεώσεις και δικαιώματα, συμπλήρωση δήλωσης, λογιστική αντιμετώπιση

  6) Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίων

  Πού εφαρμόζεται, φορολογητέα αξία, συμπλήρωση δήλωσης, υποχρεώσεις και δικαιώματα

 • Wed
  21
  Sep
  2016
  17:00 - 22:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

   

  Σε ποιους απευθύνεται:
  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, υπαλλήλους λογιστικών γραφείων, στελέχη και υπαλλήλους τμήματος προσωπικού, που έχουν ως κύριο αντικείμενο την έκδοση μισθοδοσίας και την παρακολούθηση των θεμάτων των εργαζομένων.

   

  Θεματολογία:

  Υποβολή εντύπων ΣΕΠΕ (ΕΡΓΑΝΗ)

  • Πρόσληψη
  • Αποχώρηση
  • Πίνακας Προσωπικού
  • Πίνακας Αδειών
  • Λοιπές περιπτώσεις

  Μισθός & Αποδοχές

  • Έννοιες – Εκκαθαριστικό σημείωμα
  • Υπολογισμός μισθού
  • Επιδόματα
  • Αποδοχές
  • Κρατήσεις από το μισθό

  Αμοιβές εκπαιδευτικών & ωρομισθίων

  • Τρόπος αμοιβής των εκπαιδευτικών
  • Υπολογισμός αμοιβής ωρομίσθιων
  • Ειδικές περιπτώσεις αμοιβής

  Χρονικά όρια εργασίας & Ωράριο

  • Έννοιες & συστήματα εργασίας
  • Υπερεργασία
  • Υπερωρία
  • Απασχόληση Κυριακή
  • Νυχτερινή εργασία
  • Απασχόληση σε αργία
  • Ωράριο στη Μερική Απασχόλησης

  Καταγγελία Σύμβασης εργασίας

  • Καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου
  • Καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου
  • Περιορισμοί απόλυσης
  • Καταγγελία σύμβασης ειδικών περιπτώσεων
  • Αποζημίωση απόλυσης
  • Ομαδικές απολύσεις
 • Wed
  28
  Sep
  2016
  17:00 - 22:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, ελεύθερους επαγγελματίες και υπαλλήλους λογιστικών γραφείων, που έχουν ως κύριο αντικείμενο επαγγελματικής δραστηριότητας τη Τήρηση απλογραφικών βιβλίων με βάση τα ΕΛΠ.

  Ακόμη αφορά, τελειόφοιτους ή απόφοιτους Οικονομικών σχολών καθώς και κάθε νέο επαγγελματία του κλάδου.

   

  Θεματολογία:

  Επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία

  • Τύπος επιχειρήσεων
  • Εισοδηματικά όρια
  • Απαλλαγές από την τήρηση βιβλίων

   

  Έκδοση στοιχείων

  • Λιανική/χονδρική πώληση
  • Συγκεντρωτικό τιμολόγιο
  • Ενδοκοινοτικές παραδόσεις, εξαγωγές
  • Πιστωτικά στοιχεία

  Τήρηση βιβλίων/αρχείων

  • Μητρώο παγίων
  • Αρχείο αποθεμάτων – Βιβλίο απογραφών
  • Αρχείο περιουσιακών στοιχείων σε ξένο νόμισμα
  • Αρχείο επενδύσεων

  Βιβλίο εσόδων εξόδων

  • Υποχρεωτικό περιεχόμενο - Παραδείγματα
  • Ενδοκοινοτικές συναλλαγές
  • Εισαγωγές – εξαγωγές, Αγορές από μη συνεργάσιμα κράτη
  • Καταχώριση παγίων (αναγνώριση, ιδιοπαραγωγή κλπ)
  • Άφεση χρέους
  • Εκπτώσεις – επιστροφές
  • Καταχώριση εξόδων κάτω των 100 ευρώ
  • Καταχώριση εσόδων – εξόδων με μια εγγραφή
  • Λήψη τιμολογίων πριν την παραλαβή
  • Αυτοπαραδόσεις
  • Επιχορηγήσεις
  • Καταστροφή αποθεμάτων
  • Εμπορεύματα που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη
  • Καταχώριση πακέτων πρακτορείων ταξιδίων
  • Δαπάνες άνω των 500 ευρώ
  • Ειδικές περιπτώσεις

  Εργασίες τέλους χρήσης

  • Απογραφή – Κόστος πωληθέντων
  • Αποσβέσεις
  • Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
  • Εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων
  • Λογισμός των εσόδων και των εξόδων της χρήσης
  • Κατάσταση φορολογικής – λογιστικής βάσης
  • Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης
  • Προσάρτημα

  Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών

 • Wed
  05
  Oct
  2016
  17:00 - 22:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:
  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, ελεύθερους επαγγελματίες και υπαλλήλους λογιστικών γραφείων, που έχουν ως κύριο αντικείμενο επαγγελματικής δραστηριότητας τη φορολογία φυσικών προσώπων τα οποία είτε ασκούν είτε δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Ακόμη αφορά, τελειόφοιτους ή απόφοιτους Οικονομικών σχολών καθώς και κάθε νέο επαγγελματία του κλάδου.

   

  Θεματολογία:

  • Γενικές έννοιες
   • Φορολογική κατοικία
   • Μόνιμη εγκατάσταση
   • Φορολογικό έτος
   • Πίστωση φόρου αλλοδαπής
   • Εξαρτώμενα μέλη
  • Εισόδημα από μισθωτή εργασία & συντάξεις
   • Έννοια εισοδήματος
   • Παροχές σε είδος
   • Υπολογισμός του φόρου (Συντελεστές, ΦΜΥ, Μειώσεις φόρου)
   • Ειδική εισφορά αλληλεγγύης
  • Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα (Μεταφέρεται για 09.11.2016)
   • Έννοια κερδών από επιχ. δραστηριότητα
   • Εκπιπτόμενες & μη εκπιπτόμενες δαπάνες
   • Φορολογικές Αποσβέσεις
   • Μεταφορά ζημιών
   • Υπολογισμός του φόρου (Συντελεστής, Παρακράτηση, Προκαταβολή)
  • Αντικειμενικές δαπάνες - Τεκμήρια
   • Έννοια αντικειμενικών δαπανών – Εξαιρέσεις
   • Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων
   • Προσδιορισμός φόρου σύμφωνα με τα τεκμήρια
   • Ανάλωση κεφαλαίου
  • Εισόδημα από κεφάλαιο (Μεταφέρεται για 09.11.2016)
   • Μερίσματα
   • Τόκοι
   • Δικαιώματα (royalties)
   • Εισόδημα από ακίνητη περιουσία
  • Υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (Μεταφέρεται για 09.11.2016)
   • Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας
   • Μεταβίβαση τίτλων
 • Wed
  12
  Oct
  2016
  17:00 - 22:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:
  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, οικονομικούς διευθυντές, προϊσταμένους λογιστηρίων, που έχουν ως κύριο αντικείμενο επαγγελματικής δραστηριότητας τη φορολογία νομικών προσώπων & οντοτήτων. Ακόμη αφορά, τελειόφοιτους ή απόφοιτους Οικονομικών σχολών καθώς και κάθε νέο επαγγελματία του κλάδου.

   

  Θεματολογία:

  • Γενικές έννοιες
  • Φορολογική κατοικία
  • Μόνιμη εγκατάσταση
  • Φορολογικό έτος
  • Πίστωση φόρου αλλοδαπής
  • Υποκείμενα πρόσωπα
  • Απαλλασσόμενα πρόσωπα
  • Εισόδημα από κεφάλαιο
  • Μερίσματα & Ενδοομιλικά μερίσματα
  • Τόκοι
  • Δικαιώματα (royalties)
  • Εισόδημα από ακίνητη περιουσία
  • Παρακράτηση φόρου - Συντελεστές
  • ΦΜΥ – Εισφορά αλληλεγγύης
  • Εισόδημα από κεφάλαιο
  • Αμοιβές
  • Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
  • Έννοια κερδών
  • Εκπιπτόμενες & μη εκπιπτόμενες δαπάνες
  • Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας
  • Φορολογικές Αποσβέσεις
  • Επισφαλείς απαιτήσεις
  • Μεταφορά ζημιών
  • Εκκαθάριση
  • Υπολογισμός του φόρου (Συντελεστής, Παρακράτηση, Προκαταβολή)
  • Λοιπά θέματα
  • Παροχές σε είδος
  • Ενδοομιλικές συναλλαγές
  • Κράτη μη συνεργάσιμα
  • Κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
  • Αφορολόγητα αποθεματικά
 • Wed
  02
  Nov
  2016
  17:15 - 22:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

   

  Σε ποιους απευθύνεται:
  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, υπαλλήλους λογιστικών γραφείων, στελέχη και υπαλλήλους τμήματος προσωπικού, που έχουν ως κύριο αντικείμενο την έκδοση μισθοδοσίας και την παρακολούθηση των θεμάτων των εργαζομένων.

   

  Θεματολογία:

  Υποβολή εντύπων ΣΕΠΕ (ΕΡΓΑΝΗ)

  • Πρόσληψη
  • Αποχώρηση
  • Πίνακας Προσωπικού
  • Πίνακας Αδειών
  • Λοιπές περιπτώσεις

  Μισθός & Αποδοχές

  • Έννοιες – Εκκαθαριστικό σημείωμα
  • Υπολογισμός μισθού
  • Επιδόματα
  • Αποδοχές
  • Κρατήσεις από το μισθό

  Αμοιβές εκπαιδευτικών & ωρομισθίων

  • Τρόπος αμοιβής των εκπαιδευτικών
  • Υπολογισμός αμοιβής ωρομίσθιων
  • Ειδικές περιπτώσεις αμοιβής

  Χρονικά όρια εργασίας & Ωράριο

  • Έννοιες & συστήματα εργασίας
  • Υπερεργασία
  • Υπερωρία
  • Απασχόληση Κυριακή
  • Νυχτερινή εργασία
  • Απασχόληση σε αργία
  • Ωράριο στη Μερική Απασχόλησης

  Καταγγελία Σύμβασης εργασίας

  • Καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου
  • Καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου
  • Περιορισμοί απόλυσης
  • Καταγγελία σύμβασης ειδικών περιπτώσεων
  • Αποζημίωση απόλυσης
  • Ομαδικές απολύσεις
 • Wed
  09
  Nov
  2016
  17:00 - 22:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:
  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, ελεύθερους επαγγελματίες και υπαλλήλους λογιστικών γραφείων, που έχουν ως κύριο αντικείμενο επαγγελματικής δραστηριότητας τη φορολογία φυσικών προσώπων τα οποία είτε ασκούν είτε δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Ακόμη αφορά, τελειόφοιτους ή απόφοιτους Οικονομικών σχολών καθώς και κάθε νέο επαγγελματία του κλάδου.

   

  Θεματολογία:

  • Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
   • Έννοια κερδών από επιχ. δραστηριότητα
   • Εκπιπτόμενες & μη εκπιπτόμενες δαπάνες
   • Φορολογικές Αποσβέσεις
   • Μεταφορά ζημιών
   • Υπολογισμός του φόρου (Συντελεστής, Παρακράτηση, Προκαταβολή)
  • Εισόδημα από κεφάλαιο
   • Μερίσματα
   • Τόκοι
   • Δικαιώματα (royalties)
   • Εισόδημα από ακίνητη περιουσία
  • Υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου
   • Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας
   • Μεταβίβαση τίτλων
 • Wed
  16
  Nov
  2016
  17:00 - 22:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, υπαλλήλους λογιστικών γραφείων, στελέχη και υπαλλήλους τμήματος προσωπικού, που έχουν ως κύριο αντικείμενο την έκδοση μισθοδοσίας και την παρακολούθηση των θεμάτων των εργαζομένων.

   

  Θεματολογία:

  • Άδειες Εργαζομένων
   • Κατηγορίες αδειών
   • Βιβλίο αδειών
   • Αποδοχές αδείας
   • Επίδομα αδείας
  • Ανυπαίτια Κωλύματα Εργασίας
   • Ασθένεια εργαζομένου
   • Εργατικό ατύχημα
   • Λοιπές περιπτώσεις
   • Τι δικαιούται ο εργαζόμενος και ποιες οι υποχρεώσεις του εργοδότη
  • Δώρο Χριστουγέννων
   • Ποιοι εργαζόμενοι το δικαιούνται
   • Υπολογισμός δώρου για όλες τις μορφές απασχόλησης
   • Υπολογισμός δώρου σε ειδικές περιπτώσεις
   • Πίνακες και παραδείγματα
 • Wed
  23
  Nov
  2016
  17:00 - 22:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, ελεύθερους επαγγελματίες και υπαλλήλους λογιστικών γραφείων.Ακόμη αφορά, τελειόφοιτους ή απόφοιτους Οικονομικών σχολών καθώς και κάθε νέο επαγγελματία του κλάδου.

   

  Θεματολογία:

  Φόροι & υποχρεώσεις εισοδήματος

  Παρακρατούμενοι φόροι:

  • Μερίσματα
  • Τόκοι
  • Δικαιώματα
  • Ασφαλιστικές παροχές
  • Αποζημίωση
  • Φ.Μ.Υ. – Εισφορά αλληλεγγύης
  • Φόρος στις αμοιβές για τεχνικές, διοίκησης & συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Φόρος εργολάβων
  • Φόρος για τις προμήθειες αγαθών & υπηρεσιών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης

  Προκαταβλητέοι φόροι:

  • Φόρος στις αμοιβές δικηγόρων
  • Φόρος στις αμοιβές αρχιτεκτόνων-μηχανικών
  • Φορολογική δήλωση φυσικών προσώπων
  • Φορολογική δήλωση νομικών προσώπων
  • Υποβολή κατάστασης συμφωνιών μηχανικών

  Φόροι & υποχρεώσεις περιουσίας:

  • Φόρος κερδών από τυχερά παιχνίδια
  • Ειδικός φόρος ακινήτων (Ε.Φ.Α.)
  • Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9)

  Λοιπές φορολογίες & υποχρεώσεις:

  • Τέλος επιτηδεύματος
  • Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου
  • Χαρτόσημο
  • Τέλος δικαιώματος υδροληψίας
  • Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων τουριστικών καταλυμάτων
  • Φόρος διαμονής
  • Φόρος διαφήμισης
  • Υποβολή αντιτύπου ημερολογίου διαφημίσεων
  • Αγγελιόσημο
  • Εισφορά εισιτηρίων δημοσίων θεαμάτων
  • Φόρος στα εισιτήρια των κινηματογράφων
  • Εισφορά στις χορηγήσεις σε συνάλλαγμα
  • Φόρος επί πωλήσεων μετοχών
  • Φόρος αμοιβαίων κεφαλαίων
  • Φόρος εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου
  • Φόρος συναλλαγών σε αλλοδαπά χρηματιστήρια
  • Υποβολή στοιχείων των πράξεων επί των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων
  • Φόρος ασφαλίστρων
  • Υποβολή καταστάσεων ιδιωτικών συμφωνητικών
  • Τέλος κινητής & καρτοκινητής τηλεφωνίας
  • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών -προμηθευτών
  • Παροχή πληροφοριών προς τη διοίκηση
  • Φάκελος τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

  Υποχρεώσεις Φ.Π.Α.:

  • Περιοδική δήλωση
  • Intrastat
  • Ανακεφαλαιωτικός πίνακας (vies)

  Υποχρεώσεις εργατικών:

  • Σ.ΕΠ.Ε.
  • ΙΚΑ - ΑΠΔ
 • Wed
  14
  Dec
  2016
  17:00 - 22:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, ελεύθερους επαγγελματίες και υπαλλήλους λογιστικών γραφείων.Ακόμη αφορά, τελειόφοιτους ή απόφοιτους Οικονομικών σχολών καθώς και κάθε νέο επαγγελματία του κλάδου.

   

  Θεματολογία:

  Α΄ μέρος: ΦΠΑ στο τέλος της χρήσης

  • Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων (άρθ. 39)
   • Χαρακτηριστικά ειδικού καθεστώτος μικρών επιχειρήσεων
   • Δικαιούχοι ένταξης στο ειδικό καθεστώς
   • Ένταξη νέων επιχειρήσεων
   • Διαδικασία μετάταξης από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς και αντίστροφα
   • Δήλωση αποθεμάτων μετάταξης
   • Παραδείγματα
  • Ειδικό καθεστώς καταβολής κατά την είσπραξη (άρθ. 39β)
   • Χαρακτηριστικά ειδικού καθεστώτος του άρθ. 39β
   • Δικαιούχοι ένταξης στο ειδικό καθεστώς
   • Υποχρεώσεις των ενταγμένων στο ειδικό καθεστώς του άρθ. 39β
   • Παραδείγματα
  • Pro-rata και διακανονισμοί
   • Προσδιορισμός του εκπιπτόμενου φόρου
   • Παραδείγματα
  • Αγρότες ειδικού καθεστώτος (άρθ. 41)
   • Όλες οι αλλαγές από 1.1.2017
   • Μετάταξη αγροτών από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς και αντίστροφα
   • Φορολογία αγροτών
   • Επιστροφή ΦΠΑ
   • Παραδείγματα

  Β΄ μέρος: Εργασίες τέλους χρήσης

  • Οντότητες που υπόκεινται στην εφαρμογή του ν.4308/2014
  • Διαχωρισμός των επιχειρήσεων (οντοτήτων) βάσει μεγέθους
  • Τήρηση απλογραφικών βιβλίων
   • Επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία
   • Κύκλος εργασιών
   • Εξαιρέσεις από την εφαρμογή των ΕΛΠ
   • Απαλλαγές από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων
   • Αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ
   • Απλοποιήσεις και απαλλαγές για πολύ μικρές οντότητες
  • Έκδοση στοιχείων από πολύ μικρές οντότητες
   • Έκδοση στοιχείων για λιανικές - χονδρικές πωλήσεις
   • Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης
   • Έκδοση στοιχείων από αγρότες
  • Τήρηση λοιπών αρχείων/βιβλίων
   • Λοιπά αρχεία/βιβλία που πρέπει να τηρεί η επιχείρηση
   • Αρχείο πάγιων περιουσιακών στοιχείων (Μητρώο παγίων)
   • Αρχείο επενδύσεων σε τίτλους
   • Αρχείο αποθεμάτων & Αρχείο αποθεμάτων τρίτων
   • Απαλλαγή από τη διενέργεια απογραφής.
  • Το βιβλίο εσόδων – εξόδων
   • Περιεχόμενο του βιβλίου εσόδων – εξόδων
   • Πάγια
   • Χρηματοοικονομική μίσθωση παγίων (leasing)
   • Απαξίωση/Καταστροφή παγίων
   • Ενδοκοινοτικές συναλλαγές
   • Αυτοπαραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών
   • Επιχορηγήσεις
   • Ασφαλιστικές εισφορές
   • Ανέγερση ακινήτου σε οικόπεδο τρίτου – Δαπάνες προσθήκης & βελτίωσης.
   • Παρακαταθήκη αποθεμάτων
  • Εργασίες τέλους χρήσης
   • Απογραφή
   • Προσδιορισμός κόστους πωληθέντων
   • Προσδιορισμός κόστους κτήσης
   • Τρόπος προσδιορισμού λογιστικής αξίας τελικού αποθέματος
   • Μέθοδος FIFO (πρώτο εισαχθέν - πρώτο εξαχθέν)
   • Μέθοδος σταθμικού μέσου όρου
   • Μέθοδος λιανικής τιμής
   • Αποσβέσεις
   • Προβλέψεις
   • Επισφαλείς απαιτήσεις
   • Ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων
  • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών
   • Υπόχρεοι υποβολής
   • Χρόνος υποβολής
   • Περιεχόμενο κατάστασης πελατών – προμηθευτών
   • Εξαιρέσεις από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις
   • Φορολογικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις
   • Συγκεντρωτικές καταστάσεις - Ειδικές περιπτώσεις
   • Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων
s2Member®