Πρόγραμμα ΣεμιναρίωνΣτείλτε μας θέματα που σας απασχολούν και θέλετε να παρακολουθήσετε σε σεμινάριο.


Event Information:

 • Wed
  24
  Jan
  2018

  24.01.18 Εκπιπτώμενες & Μη Δαπάνες Επιχειρήσεων

  17:00 - 20:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, ελεύθερους επαγγελματίες και υπαλλήλους λογιστικών γραφείων. Ακόμη αφορά, τελειόφοιτους ή απόφοιτους Οικονομικών σχολών καθώς και κάθε νέο επαγγελματία του κλάδου.

  Θεματολογία:

  Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες

  • Γενικός κανόνας και προϋποθέσεις έκπτωσης δαπανών
  • Αμοιβές /Παροχές στο προσωπικό των επιχειρήσεων
  • Αμοιβές μελών Δ.Σ. Α.Ε. & εταίρων Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.
  • Ασφαλιστικές εισφορές
  • Λοιπές παροχές τρίτων
  • Ασφάλιστρα
  • Προβλέψεις
  • Δαπάνες ταξιδίων, φιλοξενίας, ψυχαγωγίας και εορταστικών εκδηλώσεων
  • Δαπάνες οργάνωσης ημερίδων, συνεδρίων, εκθέσεων κ.λπ.
  • Δαπάνες διαφήμισης
  • Μισθώματα ακινήτων και δαπάνες μίσθωσης, επισκευής
  • Τόκοι
  • Φόροι – τέλη
  • Ποινικές ρήτρες, πρόστιμα, πρόσθετοι φόροι, προσαυξήσεις
  • Διάφορα χρηματοοικονομικά έξοδα, ζημίες
  • Δαπάνες που καταβάλλονται σε εταιρείες με έδρα σε μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς κράτη

  Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

  Φορολογική αναμόρφωση

s2Member®