Πρόγραμμα ΣεμιναρίωνΣτείλτε μας θέματα που σας απασχολούν και θέλετε να παρακολουθήσετε σε σεμινάριο.


Event Information:

 • Wed
  31
  Jan
  2018

  31.01.18 Εργασίες τέλους χρήσης με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π.

  17:00 - 20:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, ελεύθερους επαγγελματίες και υπαλλήλους λογιστικών γραφείων, που έχουν ως κύριο αντικείμενο επαγγελματικής δραστηριότητας τη φορολογία φυσικών προσώπων τα οποία είτε ασκούν είτε δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Ακόμη αφορά, τελειόφοιτους ή απόφοιτους Οικονομικών σχολών καθώς και κάθε νέο επαγγελματία του κλάδου.

   

  Θεματολόγία:

   • Έλεγχοι και συμφωνίες τέλους χρήσης.
   • Βασικά Λογιστικά αρχεία
   • Πάγια
   • Αποθέματα.
   • Λοιπά στοιχεία .- Εργασίες τέλους χρήσης .
   • Λογιστικές τακτοποίησεις
   • Λογιστικός χειρισμός κρατικών επιχορηγήσεων
   • Προβλέψεις
   • Συναλλαγματικές διαφορές
   • Προσδιορισμός αποτελεσμάτων  εσωλογιστικά- εξωλογιστικά
   • Διανομή κερδών.
  • Οικονομικές καταστάσεις
   • Αρχές σύνταξης  οικονομικών καταστάσεων
   • Πληροφορίες που παρέχει το προσάρτημα
  • Φορολογία εισοδήματος και ΦΠΑ
   • Εργασίες τέλους χρήσης  για τον  Φ.Π.Α.
   • Μη εκπιπτόμενες δαπάνες
   • Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος
  • Πρακτική Εφαρμογή
   •   Σύνταξη Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
   •   Υποβολή δήλωσης Φ.Ε.
s2Member®