Πρόγραμμα Σεμιναρίων



Στείλτε μας θέματα που σας απασχολούν και θέλετε να παρακολουθήσετε σε σεμινάριο.


Event Information:

 • Wed
  14
  Feb
  2018

  14.02.18 Εργασίες Τέλους Χρήσης Απλογραφικών Βιβλίων

  17:00 - 20:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, ελεύθερους επαγγελματίες και υπαλλήλους λογιστικών γραφείων. Ακόμη αφορά, τελειόφοιτους ή απόφοιτους Οικονομικών σχολών καθώς και κάθε νέο επαγγελματία του κλάδου.

  Θεματολογία:

  • Οντότητες που υπόκεινται στην εφαρμογή του ν.4308/2014
  • Διαχωρισμός των επιχειρήσεων (οντοτήτων) βάσει μεγέθους
  • Τήρηση απλογραφικών βιβλίων
   • Επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία
   • Κύκλος εργασιών
   • Απαλλαγές από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων
   • Απλοποιήσεις και απαλλαγές για πολύ μικρές οντότητες
  • Τήρηση αρχείων/βιβλίων
   • Βιβλίο εσόδων – εξόδων
   • Λοιπά αρχεία/βιβλία που πρέπει να τηρεί η επιχείρηση
   • Αρχείο πάγιων περιουσιακών στοιχείων (Μητρώο παγίων)
   • Αρχείο επενδύσεων σε τίτλους
   • Αρχείο αποθεμάτων & Αρχείο αποθεμάτων τρίτων
  • Φορολογική Αναμόρφωση Δαπανών
   • Φορολογική και Λογιστική βάση
   • Μόνιμες και προσωρινές διαφορές
   • Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες
   • Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης
  • Πάγια
   • Αποσβέσεις
   • Χρηματοοικονομική μίσθωση (leasing)
   • Απαξίωση/καταστροφή παγίων
  • Εργασίες τέλους χρήσης
   • Απογραφή
   • Απαλλαγή από τη διενέργεια απογραφής
   • Προσδιορισμός κόστους πωληθέντων
   • Προσδιορισμός κόστους κτήσης
   • Τρόπος προσδιορισμού λογιστικής αξίας τελικού αποθέματος
   • Τακτοποίηση εσόδων/εξόδων
   • Κατάρτιση καταστάσεων στο τέλος της χρήσης.

   

s2Member®