Πρόγραμμα ΣεμιναρίωνΣτείλτε μας θέματα που σας απασχολούν και θέλετε να παρακολουθήσετε σε σεμινάριο.


Event Information:

 • Wed
  16
  May
  2018

  16.05.18 Φορολογικές Δηλώσεις Νομικών Προσώπων

  17:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Εισηγητής: Μιχελινάκης Βαγγέλης

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν σεμινάριο δεν θα είναι διαθέσιμο σε μαγνητοσκόπηση. Επιπλέον θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραίτοτητας κατά την είσοδο στο σεμινάριο.

  Θεματολογία:

  • Οι νέοι κωδικοί του Ε3 (για διπλογραφικά βιβλία)
  • Εκπιπτόμενες δαπάνες επιχειρηματικής δραστηριότητας - Μη εκπιπτόμενες δαπάνες και φορολογική αναμόρφωση - Η συμπλήρωση της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης και του πίνακα διαφορών λογιστικής - φορολογικής βάσης
  • Ειδικά θέματα έκπτωσης δαπανών.
  • Χειρισμός μόνιμων διαφορών λογιστικής- φορολογικής βάσης.
  • Χειρισμός προσωρινών διαφορών λογιστικής-φορολογικής βάσης.
  • Η συμπλήρωση του πίνακα Ε.
  • Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Ν.2238/1994.
  • Διανεμόμενα κέρδη και αποθεματικά, τρόπος φορολόγησης.
  • Προκαταβολή του φόρου.
  • Εισοδήματα για τα οποία καταβλήθηκε φόρος στην αλλοδαπή.
  • Φορολόγηση και διανομή κερδών προσωπικών εταιρειών με απλογραφικά βιβλία.
  • Φορολόγηση και διανομή κερδών προσωπικών εταιρειών με διπλογραφικά βιβλία.
  • Φορολόγηση και διανομή κερδών κεφαλαιουχικών εταιρειών.
  • Τρόπος χειρισμού ενδοομιλικών μερισμάτων.
  • Εισοδήματα από ακίνητη περιουσία, τόκους και δικαιώματα.
  • Εισοδήματα από υπεραξία τίτλων που μεταβιβάζονται.
  • Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος μη κερδοσκοπικών οντοτήτων.
  • Φορολόγηση εισοδήματος μη κερδοσκοπικών οντοτήτων.

   

s2Member®