Πρόγραμμα ΣεμιναρίωνΣτείλτε μας θέματα που σας απασχολούν και θέλετε να παρακολουθήσετε σε σεμινάριο.


Event Information:

 • Wed
  11
  Jul
  2018

  11.07.18 Μακροχρόνιο Σεμινάριο Μισθοδοσίας

  17:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Εισηγητής: Λιάζος Ι. Παλαιολόγος

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Λογιστές, βοηθούς λογιστών, υπαλλήλους λογιστικών γραφείων, στελέχη και υπαλλήλους τμήματος προσωπικού, που έχουν ως κύριο αντικείμενο την έκδοση μισθοδοσίας και την παρακολούθηση των θεμάτων των εργαζομένων.

  Θεματολογία:

  • ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΙΣΘΩΤΟΥ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
   • Απογραφικό του υπό πρόληψη μισθωτού, σε συνδυασμό με GDPR
   • Αναγγελίας Πρόσληψης - Ηλεκτρονική υποβολή Ε3
   • Πίνακας προσωπικού – Ηλεκτρονική υποβολή Συμπληρωματικού πίνακα πρόσληψης Ε4. Κυρώσεις σε περίπτωση απασχόλησης μισθωτού που δεν περιλαμβάνεται στον Πίνακα προσωπικού.
   • Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας
   • Ενημέρωση εργαζόμενου για τους όρους που διέπουν τη σχέση εργασίας (Γνωστοποίηση των όρων της σύμβασης σύμφωνα με το Π.Δ.156/1994). Διαφορά από ατομική σύμβαση εργασίας, σε συνδυασμό με GDPR.
   • Διαδικασία πρόσληψης μισθωτού υπό καθεστώς μερικής -με τη στενή του όρου έννοια- και εκ περιτροπής απασχόλησης. Ηλεκτρονική υποβολή Ε3 και Ε9. Κυρώσεις σε περίπτωση μη υποβολής της σύμβασης με το Ε9.
   • Αμοιβή προσλαμβανομένου - Προσδιορισμός νομίμου μισθού. Εφαρμογή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ).
  • ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
   • Υποβολή Καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας – τροποποίηση ωραρίου
   • Χορήγηση αδειών - Βιβλίο αδειών - Αναγγελία αδειών στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ Ε11
   • Υπολογισμός μισθοδοσίας - Καταστάσεις μισθοδοσίας – Εκκαθαριστικό Μισθοδοσίας
   • Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών έναντι φορέων ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ): – Εισφορές – ΑΠΔ κλπ
  • ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ή/και ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
   • ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
   • ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
   • ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
   • ΑΔΕΙΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
   • ΑΝΥΠΑΙΤΙΟ ΚΩΛΥΜΑ – ΑΣΘΕΝΕΙΑ
   • ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ (ΔΩΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ)
   • ΑΡΓΙΕΣ
   • ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
  • ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
   • Οι αρμοδιότητες του Υπεύθυνου προσωπικού σε περίπτωση απόλυσης μισθωτού ή οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού ή λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου
   • Υπολογισμός αποζημίωσης απολύσεως υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη
   • Υποχρέωση εργοδότη επί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας έναντι των αρχών και του απολυομένου – τι πρέπει να προσέχουμε για να μη ακυρωθεί η καταγγελία της σύμβασης
   • Τα νέα όρια και διαδικασίες ομαδικών απολύσεων
  • ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  • Μια πλήρης εφαρμογή μισθοδοσίας σε Excel.
s2Member®