Πρόγραμμα ΣεμιναρίωνΣτείλτε μας θέματα που σας απασχολούν και θέλετε να παρακολουθήσετε σε σεμινάριο.


Event Information:

 • Wed
  10
  Oct
  2018

  10.10.18 Όλες οι αλλαγές στην εργατική νομοθεσία. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Εργατικά θέματα

  17:00Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση

  Εισηγητές: Παπακίτσου Αγάθη - Κατσιβέλη Γεωργία

  Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές, σε στελέχη επιχειρήσεων, διευθυντικά στελέχη & σύμβουλους επιχειρήσεων. Σε επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες όλων των κλάδων και πωλητές.

  Θεματολόγία:

  • Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
  • Δεσμευτικότητα ΣΣΕ
  • Υποχρεωτικές ΣΣΕ
  • Όροι και εφαρμογή ΣΣΕ
  • Προσλήψεις
  • Αποχωρήσεις
  • Καταγγελία
  • Υπερεργασία
  • Υπερωρία και ηλεκτρονική υποβολή εντύπων αλλαγές με την οικ.32143/Δ1.11288/2018  και την οικ. 40090/Δ1.14024/19.7.2018
s2Member®