Τελευταίες εκδόσεις

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις τελευταίες εκδόσεις της ASTbooks όπως και τις επικαιροποιήσεις τους μαζί με το συνοδευτικό υλικό ώπου αυτό υπάρχει.

Νομικά Βιβλία από την ASTbooks

Δελτία Τύπου Δελτίο Τύπου Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Ν. 4620/2019 (ΦΕΚ Α’ 96/11.6.2019) Δελτίο Τύπου Ποινικός Κώδικας Εγκλήματα κατά της Ιδιοκτησίας και κατά της Περιουσίας Ν. 4619/2019 (ΦΕΚ Α’ 95/11.6.2019) Δελτίο Τύπου Ποινικός Κώδικας Δίκαιο Ανηλίκων Ν. 4619/2019 (ΦΕΚ Α’ 95/11.6.2019) Δελτίο Τύπου ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Ν. 4619 2019 (ΦΕΚ Α’ 95 11.6.2019) Αποσπάσματα Αποσπάσμα Κώδικας Ποινικής…

Read More

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α. 2018)

Πριν την ψήφιση του νέου Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, χαρακτηριζόταν από εκτεταμένη πολυνομία, η οποία δημιουργούσε έντονες κοινωνικές ανισότητες, αφού αντιμετώπιζε όμοιες περιπτώσεις πολιτών με διαφορετικό τρόπο. Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (χρόνος ασφάλισης και όρια ηλικίας), τα ποσοστά αναπλήρωσης, οι κατώτατες συντάξεις, οι ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές, οι κοινωνικοί πόροι (καταργηθέντες…

Read More

Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2018)

Το παρόν βιβλίο της Επιστημονικής Ομάδας της Astbooks με τίτλο «Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2018)» αποτελεί ένα χρήσιμο και πρακτικό οδηγό στον οποίο παρουσιάζονται οι Κ.Α.Δ. με δύο τρόπους, προκειμένου να είναι ευχερής η εύρεση του εκάστοτε κωδικού.

Read More

Πρακτικό βοήθημα Φ.Π.Α.

Το βιβλίο «Πρακτικό βοήθημα Φ.Π.Α.» έχει στόχο να βοηθήσει εξειδικευμένους αναγνώστες όπως τον επαγγελματία λογιστή – φοροτεχνικό, να αναζητήσει λύσεις σε θέματα που προκύπτουν με τον Φ.Π.Α. και ενδεχομένως να τα συναντάει στην καθημερινότητα. Επιπλέον απευθύνεται και στον φοιτητή σπουδαστή που θέλει να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό φόρο, να κατανοήσει βασικές έννοιες και πλευρές του.

Read More

Ανώνυμες Εταιρείες

Το παρόν βιβλίο {ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α’ 104/13.6.2018), } που επιμελήθηκε η συγγραφική ομάδα της Astbooks, προσπαθώντας μια πρώτη προσέγγιση στο θέμα, ακολουθεί την δομή του ψηφισθέντος νόμου

Read More

Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ

Η Επιστημονική Ομάδα της Astbooks έκρινε αναγκαία την επικαιροποίηση του δίτομου έργου «Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ», σύμφωνα με το ν.4541/2018, όσον αφορά το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΠΕ και ΙΚΕ, συμπεριλαμβανομένων και των νέων εγκυκλίων και τροποποιήσεων του ΚΦΕ (ν.4172/2013) που έλαβαν χώρα από την προηγούμενη έκδοση.

Read More
Τουριστικές Επιχειρήσεις Ίδρυση - Λειτουργία

Τουριστικές Επιχειρήσεις Ίδρυση – Λειτουργία

Στο βιβλίο αναλύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις/προδιαγραφές λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, κατάταξή τους σε κατηγορίες αστέρων/κλειδιών καθώς και οι διαδικασίες αδειοδότησής τους τόσο με τις αλλαγές…

Read More

Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2018

Ο νέος «Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2018» της ASTbooks, αποτελεί τον πλέον αναλυτικό οδηγό για τη συμπλήρωση του Ε1, Ε2, Ε3 & Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης…

Read More
Φορολογικό Ποινολόγιο

Φορολογικό Ποινολόγιο

Εδώ και σχεδόν 5 χρόνια έχει τεθεί σε εφαρμογή ο νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος θεσπίστηκε προκειμένου να λειτουργήσει κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερα ο ΚΦΕ…

Read More
Διακίνηση Τιμολόγηση Αρχεία 0218

Διακίνηση – Τιμολόγηση – Αρχεία

Πριν από τρία χρόνια (1.1.2015) εισήλθε στην οικονομική ζωή της χώρας ο ν. 4308/2014 με τον οποίο καθιερώθηκαν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Read More
ΕΛΠ- Εργασίες τέλους χρήσης

Ε.Λ.Π. – Εργασίες Τέλους Χρήσης (3η Έκδ.)

Θα δούμε αναλυτικά στο παρόν βιβλίο πώς μια ορθή διαδικασία κλεισίματος χρήσης εξασφαλίζει την συμμόρφωση με την υπάρχουσα νομοθεσία αλλά και την αξιοπιστία των οικονομικών…

Read More
Δαπάνες των Επιχειρήσεων

Δαπάνες των Επιχειρήσεων (5η Έκδ.)

Στο παρόν βιβλίο ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ πραγματοποιήθηκε μια σοβαρή προσπάθεια συγκέντρωσης και αναλυτικής παρουσίασης των εκπιπτόμενων και μη δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

Read More

Ελέυθεροι Επαγγελματίες

Παρατηρώντας ότι το τελευταίο διάστημα αυξάνονται τα ερωτήματα αναφορικά με τη φορολογική και κύρια την ασφαλιστική αντιμετώπιση των ελευθέρων επαγγελματιών…

Read More

Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Το εγχειρίδιο «Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ Οδηγός Συμπλήρωσης», δημιουργήθηκε από την επιστημονική μας ομάδα, με σκοπό να αποτελέσει ένα εύχρηστο εγχειρίδιο για την «επιβίωση» των λογιστών…

Read More

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος

Κατανοώντας τις δυσκολίες που προκύπτουν από ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό πλαίσιο, ιδίως σε ζητήματα που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος, κρίναμε ως επιτακτική…

Read More
s2Member®