“Αλφαβητάρι” του Λογιστή

Στο πλαίσιο της επίτευξης του στόχου για την παροχή ολοένα πιο χρήσιμων και ποιοτικών υπηρεσιών, οι οποίες εξασφαλίζουν έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση προς τους λογιστές – φοροτεχνικούς, η Επιστημονική Ομάδα της ASTbooks,προχώρησε πριν από δύο περίπου χρόνια στο σχεδιασμό και τη σταδιακή υλοποίηση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Αλφαβητάρι» του λογιστή, η οποία ουσιαστικά είναι ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και βρίσκεται στο portal του taxpress.gr

Πρόκειται για μία υπηρεσία με περισσότερα από 300 επεξεργασμένα λήμματα τα οποία είτε επικαιροποιούνται διαρκώς σύμφωνα με τις τυχόν αλλαγές της νομοθεσίας είτε εμπλουτίζονται σύμφωνα με νέες διευκρινίσεις που δίνει η εκάστοτε αρμόδια Διοίκηση.

Ασφαλώς, πρόκειται για μία υπηρεσία, η οποία διαρκώς ανανεώνεται με καινούρια λήμματα και υπό αυτή την έννοια τη νέα καθίσταται σαφές ότι συνιστά μία…«ζωντανή» υπηρεσία, απαραίτητο εργαλείο για κάθε ενδιαφερόμενο περί των λογιστικών, φοροτεχνικών και εργατικών ζητημάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικός αριθμός των λημμάτων που έχουν αναπτυχθεί, προέκυψαν μέσα από συνεχή επικοινωνία με επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικούς οι οποίοι υπέβαλλαν ζητήσεις για την επεξεργασία συγκεκριμένων όρων που τους αφορούν στο πλαίσιο της καθημερινής δουλειάς.

Ακόμη, ιδιαίτερα χρήσιμα αποδείχτηκαν τα ερωτήματα που υποβάλλουν οι συνδρομητές της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του taxpress.gr «Φορολογία στην πράξη». Μέσα από τις απαντήσεις της Επιστημονικής Ομάδας αναδείχθηκαν ειδικά ζητήματα, τα οποία αξιολογήθηκαν ως σημαντικά, προκειμένου να καταγραφούν ως λήμματα στο «αλφαβητάρι».

Το παρόν τρίτομο έργο αποτελεί την έντυπη μορφή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Αλφαβητάρι», επικαιροποιημένη μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης με όλες τις προσφάτως εκδοθείσες εγκυκλίους και τροποποιήσεις νόμων. Θεωρήσαμε σκόπιμο να προχωρήσουμε στην έκδοση αυτού του έργου, κατόπιν επιθυμίας των αναγνωστών των λοιπών εκδόσεών μας αλλά και συνδρομητών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Έτσι, λοιπόν, συγκεντρώσαμε τα λήμματα, χωρίζοντάς τα σε τρεις τόμους ως εξής:

  • 1ος τόμος (Α-Ε)
  • 2ος τόμος (Ζ-Π)
  • 3ος τόμος (Ρ-Ω)

Κάθε τόμος περιλαμβάνει πλούσια θεματολόγια που καλύπτει ζητήματα και έννοιες:

  • Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.),
  • Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.),
  • Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.),
  • Εργατικών – Ασφαλιστικών.

Επίσης, θα βρείτε λήμματα που αφορούν συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες (δικηγόροι, ιατροί, αρχιτέκτονες, αγρότες, αλιείς κ.ά.) με παρουσίαση της αντιμετώπισής τους από πλευράς ΚΦΕ, ΕΛΠ, ΦΠΑ ακόμη και ζητήματα θεσμικού πλαισίου και έννοιες κατηγοριών νομικών προσώπων (ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ), καθώς και ειδικές κατηγορίες δραστηριότητας (π.χ. ΚΕΚ, μεταφορικές, φροντιστήρια, φωτοβολταϊκά κ.λπ.).

Τέλος, προκειμένου ο αναγνώστης να διευκολυνθεί στην αναζήτηση των λημμάτων και εννοιών που τον ενδιαφέρουν, εκτός από τα περιεχόμενα κάθε τόμου όπου παρατίθενται τα λήμματα αλφαβητικά, έχουμε δημιουργήσει δύο ακόμη ευρετήρια· ένα αλφαβητικό κι ένα αναλυτικό όπου τα λήμματα έχουν ομαδοποιηθεί ανά κατηγορία

 

s2Member®