Λύσεις σε Επίκαιρα Εργασιακά – Μισθοδοτικά Θέματα

Το βιβλίο μας «Λύσεις σε επίκαιρα Εργασιακά – Μισθοδοτικά προβλήματα», είναι αποτέλεσμα σκληρής μελέτης σε θέματα που συνήθως δεν υπάρχουν απαντήσεις. Δημιουργήθηκε από την επιστημονική μας ομάδα, με σκοπό να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο - βοήθημα για όσους ασχολούνται με το δύσκολο κομμάτι των εργατικών ώστε να μπορέσουν να βρουν τις σωστές απαντήσεις και να διαχειριστούν από απλά έως δύσκολα και σύνθετα εργατικά θέματα. Στις απαντήσεις των ερωτήσεων έχουν ληφθεί υπόψιν όλες οι πρόσφατες αλλαγές στα εργασιακά.

Πιο αναλυτικά το βιβλίο χωρίζεται σε 3 βασικά κεφάλαια ως εξής:

Κεφάλαιο 1: Εργατικά Ζητήματα: Περιλαμβάνει μια σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων σε θέματα που συναντάμε καθημερινά ή και πιο σπάνια και δυσκολευόμαστε να βρούμε τη λύση τους.

Ενδεικτικά αναφέρουμε θέματα όπως:

 • συμβάσεις ορισμένου και αορίστου χρόνου,
 • μετατροπή συμβάσεων,
 • υποβολή εντύπων στο Εργάνη καθώς και παράλειψη υποβολής τους,
 • αμοιβές και κρατήσεις ανά κατηγορία εργαζομένων και ειδικότητα,
 • διατακτικές σίτισης,
 • ωράρια εργασίας,
 • τροποποιήσεις και βλαπτικές μεταβολές συμβάσεων,
 • άδεια,
 • στράτευση,
 • δώρα,
 • ασθένειες,
 • ατυχήματα,
 • πρόστιμα

Πολλές περισσότερες περιπτώσεις που αναπτύσσονται αναλυτικά και επιλύονται στο βιβλίο.

 • Σε αυτό το κεφάλαιο έχουν συμπεριληφθεί χρήσιμα έγγραφα και αποφάσεις της διοίκησης που πρέπει να γνωρίζουμε.
 • Επίσης έχουν συμπεριληφθεί και υποδείγματα συμβάσεων όπως αναλυτικό έντυπο ως υπόδειγμα ατομικής σύμβασης εργασίας σύμφωνα με το ΠΔ.156/94, το οποίο πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν αφού τα περισσότερα προβλήματα και πρόστιμα ξεκινούν από την ελλιπή ή ανεπαρκή συμπλήρωσή του.

Κεφάλαιο 2: Ασφαλιστικά Ζητήματα. Περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορούν θέματα ασφάλισης όπως:

 • Εργόσημο,
 • Μέλη εταιρειών και ΔΣ,
 • αγρότες,
 • μουσικοί,
 • περιοδεύοντες πωλητές,
 • συνταξιούχοι,
 • ωρομίσθιοι καθηγητές κ.ά.

Κεφάλαιο 3: Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Περιλαμβάνει τις :

 • Σ.Σ.Ε Ναυπηγοεπισκευαστικών Εργασιών

Και την Δ.Α 4/2018 Εργαζομένων σε γραφεία ταξιδιών και Τουρισμού όλης της χώρας

Συνοδευτικό Υλικό Επικαιροποιήσεις Βιβλιοπωλείο

 

s2Member®