Πρακτικός Οδηγός για τις Τουριστικές Επιχειρήσεις (4η Έκδ.)

Η Επιστημονική Ομάδα της ASTbooks προχώρησε στη Δ’ Έκδοση του βιβλίου «Πρακτικός Οδηγός για τις Τουριστικές Επιχειρήσεις». Πρόκειται για μία έκδοση επικαιροποιημένη με όλες τις τελευταίες μεταβολές των τελευταίων ετών όσον αφορά ζητήματα φορολογίας, Φ.Π.Α., τήρησης βιβλίων και στοιχείων, αλλά και εμπλουτισμένη με δύο νέα κεφάλαια, τα οποία σχετίζονται με ασφαλιστικά και εργατικά θέματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι συγκριτικά με την προηγούμενη έκδοση στην οποία υπήρχε ξεχωριστό κεφάλαιο με τη διαδικασία ίδρυσης και έκδοσης άδειας λειτουργίας των εν λόγω επιχειρήσεων, αυτή έχει αποσπασθεί καθώς αποτελεί ξεχωριστό 2τομο βιβλίο με τίτλο «Τουριστικές Επιχειρήσεις (Ίδρυση – Λειτουργία)», το οποίο σε συνδυασμό με το παρόν βιβλίο αποτελεί ένα συνολικό οδηγό που καλύπτει πλήρως τη θεματολογία αναφορικά με τις τουριστικές επιχειρήσεις.

 

Όσον αφορά τη δομή του παρόντος βιβλίου περιλαμβάνονται τα εξής μέρη:

  1. Φορολογία: Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται καταρχήν οι γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) που αφορούν στον σύνολο των επιχειρήσεων και σχετίζονται με τον τρόπο φορολογίας, τις αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων, τη φορολογία του εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή, τη μεταχείριση των αφορολόγητων αποθεματικών και λοιπά θέματα φορολογίας εισοδήματος. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ειδικά φορολογικά ζητήματα σχετικά με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τα τουριστικά λεωφορεία - ΚΤΕΛ, τα πρακτορεία ταξιδίων, τις ναυτιλιακές εταιρείες (ΝΕΠΑ), τις αεροπορικές εταιρείες, τις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, τους εκμεταλλευτές χώρων στάθμευσης σκαφών, τους ξεναγούς και τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων (Airbnb).
  2. Φ.Π.Α.: Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται αρχικά οι βασικότερες υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον Κώδικα του Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000) και ισχύουν για όλα τα επαγγέλματα, ενώ στη συνέχεια γίνεται ξεχωριστή παρουσίαση με τα ειδικά ζητήματα που υπάρχουν ανά κατηγορία επαγγελμάτων, όπως τουριστικά καταλύματα, επισιτιστικά καταλύματα – κέντρα διασκέδασης, πρακτορεία ταξιδίων – τουριστικά γραφεία, τουριστικά λεωφορεία, ενοικίαση αυτοκινήτων και λοιπών μεταφορικών μέσων, αεροπορικές εταιρείες, ναυτιλιακές εταιρείες, εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων, εκμεταλλευτές χώρων στάθμευσης σκαφών, ξεναγοί και βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων (Αirbnb).
  3. Τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων (Ε.Λ.Π.): Στο τρίτο μέρος του βιβλίου αναφέρονται οι κυριότερες υποχρεώσεις προκύπτουν από την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών προτύπων (ΕΛΠ) του ν. 4308/2014, όσον αφορά την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται ειδικά ζητήματα ανά κλάδο, όπως σχετικά αναφέρονται οι εξής: ξενοδοχεία-τουριστικά καταλύματα, επισιτιστικά καταστήματα, επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, τουριστικά λεωφορεία – Κ.Τ.Ε.Λ, τουριστικά πλοία, τουριστικά γραφεία, εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης σκαφών, ξεναγοί – διερμηνείς, εκμεταλλευτές ιαματικών πηγών του ΕΟΤ, καζίνο.
  4. Ξενοδοχειακή λογιστική: Στο τέταρτο μέρος του βιβλίου παρουσιάζονται ενδεικτικά λογιστικές εγγραφές για συγκεκριμένες περιπτώσεις που αφορούν τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και οι οποίες δεν έχουν διαφοροποιηθεί ως προς τον λογιστικό χειρισμό τους σε σχέση με το προϊσχύον καθεστώς του Π.Δ 1123/1980 (Ε.Γ.Λ.Σ.)

Οι εγγραφές καθώς και τα παραδείγματα που παρατίθενται, προκύπτουν από την ερμηνεία των Υπουργικών Αποφάσεων, γνωμοδοτήσεων και λοιπών επίσημων εγγράφων.

  1. Ε.Φ.Κ.Α.: Στο πέμπτος μέρος του βιβλίου αναφέρονται οι διατάξεις του ΕΦΚΑ που αφορούν τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό. Αρχικά, γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των βασικότερων υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον ν.4387/2016 και ισχύουν για όλα τα επαγγέλματα και στη συνέχεια θα γίνει ξεχωριστή παρουσίαση με τα ειδικά ζητήματα που υπάρχουν ανά κατηγορία επαγγελμάτων, ως εξής: ασφαλιστικές εισφορές ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων, ασφαλιστικές εισφορές ναυτικών, ασφαλιστικές εισφορές αγροτών που δραστηριοποιούνται στον αγροτουρισμό και ασφαλιστικές εισφορές ξεναγών.
  2. Εργατικά – Συλλογικές συμβάσεις: Τέλος, στο έκτος μέρος του βιβλίου παρουσιάζονται οι γενικές διατάξεις των νόμων που αφορούν στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας (ΣΣΕ), η ΕΓΣΣΕ, καθώς και ειδικότερες διατάξεις, συμβάσεις κ.λπ. που σχετίζονται με τους όρους απασχόλησης και αμοιβής: των σερβιτόρων, των εργαζομένων στις οργανωμένες αλυσίδες εστίασης, των ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου, των ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης, των ξενοδοχοϋπαλλήλων, των οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης, των εμπορικών αντιπροσώπων. Το έκτος μέρος, ολοκληρώνεται με την αναφορά των διατάξεων που αναφέρονται σε κυρώσεις για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας καθώς και των διατάξεων για το εργόσημο.

 

Συνοδευτικό Υλικό Επικαιροποιήσεις Βιβλιοπωλείο
s2Member®