Ερώτηση

835ΑΑ. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω σε περίπτωση εισοδήματος από την αλλοδαπή σε ξένο νόμισμα ποια ισοτιμία θα χρησιμοποιήσω για την δήλωση Ε1;

Απάντηση

Από την ερώτησή σας δεν προκύπτει η πηγή του εισοδήματος στην αλλοδαπή. Για το λόγο αυτό σας παραθέτουμε απόσπασμα από τις οδηγίες που έχει εκδώσει το Υπουργείο για τη συμπλήρωση των κωδικών 301-302 αναφορικά με τους μισθούς  αξιωματικού ή ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού πλοίου.
Αν είσθε αξιωματικός ή ημεδαπό κατώτερο πλήρωμα εμπορικού πλοίου ή (…..), γράψτε τα ποσά των καθαρών αποδοχών σας σε ευρώ, όπως αυτά προκύπτουν από τις σχετικές βεβαιώσεις των εργοδοτών σας. Οι βεβαιώσεις αυτές πρέπει να παρουσιάζουν το χρόνο παροχής εργασίας και τις αμοιβές που πήρατε πραγματικά και όχι μόνο τις αμοιβές που προβλέπουν οι συλλογικές συμβάσεις. Η μετατροπή σε ευρώ πρέπει να γίνει με βάση την επίσημη ισοτιμία του ευρώ προς το ξένο νόμισμα, κατά το χρόνο καταβολής των αμοιβών.

Η ομάδα της AST BOOKS.