ΠΟΛ. 1155 / 26.06.2013

ΘΕΜΑ: "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2013, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάρισή αυτής."

Διαβάστε ολόκληρη την ΠΟΛ εδώ: ΠΟΛ. 1155