Ερώτηση

844ΑΑ. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν πρέπει να τσεκάρουμε τον κωδικό 019-020 του Ε1 για όσους επαγγελματίες εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύματος λόγω ότι  δεν έχουν περάσει την πενταετία από την έναρξη τους. Ευχαριστώ.

Απάντηση

Σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου Ε1 που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών:

Κωδικοί: 019-020.
Σημειώστε ‘’Χ’’ πάνω στη λέξη ‘’ΝΑΙ’’, αν εσείς ο ίδιος ή η σύζυγος σας είστε επιτηδευματίας που εκδίδει ΑΠΥ, ασκείτε ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερο επάγγελμα και έχετε έγγραφη σύμβαση με μέχρι τρία (3) φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθάριστων εσόδων σας προέρχεται από ένα (1) από αυτά τα πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες σας.

Ακόμη, με το άρθρο 31 του ν.3986/2011 ορίζεται ότι:

Ειδικά για τις Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι τρία (3) φυσικά ή/ και νομικά πρόσωπα, ή το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από ένα (1) φυσικό ή/ και νομικό πρόσωπο, τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος, εξακολουθούν να ισχύουν όπως επιβλήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2012.
Η περιοχή του Νομού Αττικής λογίζεται ως μια πόλη, καθώς και το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.
Συνεπώς ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται στις ανωτέρω περιπτώσεις για επιβολή του μειωμένου τέλους επιτηδεύματος των 500 ευρώ.

Η εξαίρεση από το τέλος για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν συμπληρώσει πενταετία από την έναρξη τους, διενεργείται με βάση τα τηρούμενα αρχεία του μητρώου στο σύστημα του taxis και υπολογίζεται αυτόματα κατά την εκκαθάριση της δήλωσης, χωρίς τη συμπλήρωση κάποιου κωδικού.

Η ομάδα της AST BOOKS.