Υπουργείο Οικονομικών

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2017

Ημερομηνία Απόφασης 17/06/2013
Ημερομηνία Ανάρτησης 03/07/2013

Διαβάστε την εγκύκλιο εδώ: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου 2014-2017