ΠΟΛ. 1160 / 28.06.2013

Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994.

Διαβάστε ολόκληρη την ΠΟΛ εδώ (σελ. 2): ΠΟΛ 1160 / 28.06.2013