Ερώτηση

631ΑΑ. Καλή σας μέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω σε ποιους κωδικούς της εκκαθαριστικής ΦΠΑ καταχωρούνται οι αγροτικές επιδοτήσεις οι οποίες χωρίζονται σε συνδεδεμένες με την παραγωγή και σε μη συνδεδεμένες. Ευχαριστώ.

 

Απάντηση

Σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ:

Οι εξαιρούμενες εκροές (π.χ. επιδοτήσεις που δεν περιλαμβάνονται στη φορολογητέα αξία, πωλήσεις βιομηχανοποιημένων καπνών, ενοίκια κ.λ.π.). καταχωρούνται στον ΚΩΔ. 611 της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι, με τις διατάξεις του νόμου 2954/01, δεν υπάρχει υποχρέωση δημιουργίας του κλάσματος της pro-rata (για τον προσδιορισμό του εκπιπτόμενου φόρου των κοινών εισροών), στην περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο έχει εκτός από έσοδα με δικαίωμα έκπτωσης και έσοδα εξαιρούμενα του ΦΠΑ (π.χ. αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις, οικονομικές ενισχύσεις κ.λ.π.).
Αντίθετα, την υποχρέωση της δημιουργίας του κλάσματος της pro-rata, έχει ο υποκείμενος ο οποίος εκτός από τα έσοδα με δικαίωμα έκπτωσης έχει και έσοδα που δεν παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης, όπως πράξεις του άρθρου 22 (εκπαίδευση, ιατρική περίθαλψη - πρωτοβάθμια, ασφάλειες, χρηματοοικονομικές κ.λ.π.), του άρθρου 44 (μεταπωλητές ή λιανοπωλητές βιομηχανοποιημένων καπνών).
Τονίζεται ότι, στην περίπτωση που υποκείμενος έχει την υποχρέωση δημιουργίας του κλάσματος δεν θα συμπεριλάβει στον παρανομαστή του κλάσματος τυχόν εξαιρούμενα έσοδα, παρά μόνον τις επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, οικονομικές ενισχύσεις που δεν αποτελούν μέρος της φορολογητέας αξίας.
Η ομάδα της AST BOOKS.