ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ανακοίνωση: Νέος τηλεφωνικός αριθμός κλήσης (15515) των υπηρεσιών εξυπηρέτησης συναλλασσομένων της ΓΓΠΣ

Στα πλαίσια ανάπτυξης των πολυκαναλικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης από τη ΓΓΠΣ, από 15 Ιουλίου 2013 θα λειτουργεί ο ενιαίος κεντρικός πενταψήφιος τηλεφωνικός αριθμός 15515 για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών. Η χρέωση είναι πανελλαδικά αστική.

ggps