Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 40 / 08.07.2013

ΘΕΜΑ : «Υποχρέωση αναγραφής στις αποφάσεις συνταξιοδότησης του Α.Φ.Μ. και του Α.Μ.Κ.Α. των συνταξιούχων και των συζύγων τους και γνωστοποίησή τους στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 5 και 6 του άρθρου 18 του Ν. 4144/2013».

Με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 18 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88Α/18.4.2013), τις οποίες κοινοποιούμε, καθιερώνεται η υποχρεωτική αναγραφή στις αποφάσεις συνταξιοδότησης που εκδίδονται από 1.3.2013 και εξής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) τόσο του/της δικαιούχου της σύνταξης όσο και του/της συζύγου, εφόσον ο/η δικαιούχος είναι έγγαμος/η, με ευθύνη του υπογράφοντος οργάνου, δηλαδή του αρμόδιου Διευθυντή.

Η έλλειψη των στοιχείων αυτών στην απόφαση συνταξιοδότησης, που συνεπάγεται αδυναμία γνωστοποίησής τους στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε., συνεπάγεται αναστολή καταβολής της σύνταξης μέχρι την ενημέρωση της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Σχετικά με ερμηνευτικά ζητήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης αναμένονται οδηγίες από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίες θα σας γνωστοποιηθούν με νεότερο έγγραφο.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ