ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4170

Ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε ολόκληρο τον νόμο εδώ: ΦΕΚ 163Α