ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.)

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

κ. Γ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια προηγούμενων επιστολών μας, για την επαναφορά της ημερομηνίας υποβολής των χρεωστικών δηλώσεων ΦΠΑ την 26η μέρα κάθε μήνα ή τριμήνου κι επειδή μέχρι στιγμής δεν έχετε εκδώσει σχετική απόφαση για το θέμα αυτό και μέχρι να αποφασίσετε οριστικά, θα πρέπει να δοθεί παράταση υποβολής των χρεωστικών δηλώσεων ΦΠΑ μηνός Ιουνίου για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και β' τριμήνου για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία μέχρι 26 Ιουλίου και για τις χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ μηνός Ιουλίου για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία μέχρι 26 Αυγούστου, διότι την περίοδο αυτή τα Λογιστικά-Φοροτεχνικά γραφεία, λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας (ΦΠΑ, Ε7, δηλώσεις αυτοελέγχου, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Φ.Π., ΑΠΔ/ΙΚΑ κ.λ.π.) δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη σύνταξη και υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ εγκαίρως μέχρι την 20/7 και 20/8/2013.

Σημειωτέον ότι οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί και το προσωπικό των γραφείων τους, βάσει της εργατικής νομοθεσίας, θα πρέπει να λάβουν τις κανονικές άδειες θερινών διακοπών ως άνθρωποι κι αυτοί.

Με τιμή

 

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    

ΔΟΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

πηγή: www.efeeth.gr