Υπουργείο Οικονομικών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΗ-ΥΤΛ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30095/Β.1696
Στοιχεία ΦΕΚ: 1675/Β/2013
Θέμα: Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008

Διαβάστε την απόφαση εδώ: ΦΕΚ 1675 B 2013