Ανακοίνωση Γ.Γ.Π.Σ.

Σας ενημερώνουμε ότι η εφαρμογή «Υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)» θα τεθεί εκτός λειτουργίας την Τετάρτη 17/07/2013 μετά τις 10:00 π.μ., λόγω προετοιμασίας για την έναρξη υποβολής δήλωσης Ε9 έτους 2013.