Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2/68117/0004

Θέμα: «Τροποποίηση της αριθ. 2/46340/0004/24.7.2012 απόφασης ( Β΄ 2183)»

Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/07/2013

Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών

Διαβάστε την απόφαση εδώ: 2-68117-0004