Υπουργείο Οικονομικών, Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις
Επιτροπή: Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Φάση Επεξεργασίας: Επεξεργασία στις Επιτροπές
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας: 24/07/2013

 

 

 

1) Αιτιολογική έκθεση
Πατήστε το κουμπί για λήψη.

 

2) Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις
Πατήστε το κουμπί για λήψη.

 

3) Διατάξεις σχεδίου ή πρότασης νόμου

4) Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
Πατήστε το κουμπί για λήψη.

 

5) Ειδική έκθεση

Πατήστε το κουμπί για λήψη.

 

6) Έκθεση αξιολόγησης συνεπειών της ρύθμισης
Πατήστε το κουμπί για λήψη.