Ερώτηση

886ΑΑ. Μπαίνουν οι επιδοτήσεις λαδιού στην φορολογική δήλωση; Εάν ναι, σε ποιους κωδικούς;

 

Απάντηση

Εφόσον πρόκειται για επιδότηση επί της παραγωγής ,σύμφωνα με τις οδηγίες που εξέδωσε το Υπουργείο για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε1 ισχύουν τα ακόλουθα:

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα ποσά των επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων επί της γεωργικής παραγωγής σε περιπτώσεις προσδιορισμού του γεωργικού εισοδήματος με την αντικειμενική μέθοδο, δεν θα αναγράφονται στους κωδικούς
Αυτούς (σ.σ. αναφέρεται στους κωδικούς 659-660)  γιατί από τη χρήση 2011 και μετά δεν λαμβάνονται υπόψη για τον περιορισμό των τεκμηρίων (σχετ. Η ΠΟΛ. 1079/12-4-2011 απόφαση του Υπ. Οικονομικών).Θα αναγράφονται όμως στους κωδικούς 995-996  προκειμένου να υπολογιστεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, όπως προβλέπεται στην ΠΟΛ.1167/2-8-2011 απόφαση του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών

Η ομάδα της AST BOOKS.