Παρουσίαση ενιαίας ηλεκτρονικής βάσης ακίνητης περιουσίας "ΕΣΤΙΑ".

Πρόκειται για μια σύγχρονη και αξιόπιστη ηλεκτρονική βάση δεδομένων με πολλαπλές δυνατότητες που δημιουργήθηκε από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε και στην οποία το Υπουργείο και όλοι οι εποπτευόμενοι φορείς θα καταγράφουν το σύνολο της ακίνητης περιουσίας τους.

Διαβάστε το έντυπο της παρουσίασης εδώ: ΕΣΤΙΑ