Ερωτήματα προς:

 

Τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γιάννη Στουρνάρα και

Υφυπουργό κ. Γιώργο Μαυραγάνη. 
Κοινοποίηση:

1. Το γραφείο του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, κ. Αντώνη Σαμαρά

2. Το γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κάρολου Παπούλια, (προεδρικόμέγαρο, Βασιλέως Γεωργίου Β’2)

3. Τα μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου (Βουλή των Ελλήνων, Μέγαρο Βουλής)
4. Την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής,
5. Το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κ. Θεοχάρη Χάρη,

6. Την Συνήγορο του Πολίτη, 
7. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

 

Παρασκευή , 26 Ιουλίου 2013

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου: 081

 

Θέμα: Τι κρύβει η παράγραφος 4 του άρθρου 18 του νομοσχεδίου «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»; Καταργεί τον Λογιστή Φοροτεχνικό;

 

κ.κ. Υπουργέ και Υφυπουργέ,

 

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νομοσχεδίου «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» προβλέπεται η υποχρέωση του φορολογούμενου να υποβάλει στη Φορολογική Διοίκηση τις φορολογικές δηλώσεις κατά το χρόνο που προβλέπεται από την οικεία φορολογική νομοθεσία.

 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του συγκεκριμένου άρθρου προβλέπεται: ότι εάν η φορολογική δήλωση ή μέρος αυτής συντάχθηκε από τρίτο πρόσωπο έναντι αμοιβής, συνυπογράφεται και από το πρόσωπο αυτό.

 

2. Η παράγραφος 4 όπως είναι διατυπωμένη, άλλωστε στο φορολογικό δίκαιο δεν χωρεί διασταλτική ερμηνεία, και δεδομένου ότι δεν γίνεται επιφύλαξη με μνεία των σχετικών ισχυουσών διατάξεων που προβλέπουν τις περιπτώσεις των συγκεκριμένων δηλώσεων οι οποίες σήμερα υπογράφονται από Λογιστή - Φοροτεχνικό, εγείρει τα ακόλουθα ερωτήματα:

 

α) δεν καθορίζει με ποια ιδιότητα και επαγγελματικά προσόντα "το τρίτο " πρόσωπο που συντάσσει τη δήλωση και εφόσον εισπράττει αμοιβήυποχρεούται τότε και να τη συνυπογράφει.

β) είναι δυνατόν να μην είναι επιτηδευματίας κάποιο "τρίτο" πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες έναντι αμοιβής ;

γ) και ο "οιοσδήποτε τρίτος" μη πιστοποιημένος με τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα ως υπεύθυνος εξασφάλισης των συμφερόντων του δημοσίου, για την ακρίβεια του περιεχομένου της δήλωσης, δηλώνοντας (δήθεν) ότι δεν έλαβε αμοιβή (έστω με υπεύθυνη δήλωση) νομιμοποιείται ώστε να συντάξει και να συνυπογράψει τη δήλωση ;

δ) τι κρύβεται συνεπώς και τι προϊονίζει η διάταξη αυτή την οποία μάλιστα η Πολιτική ηγεσία του Υπ. Οικονομικών χρεώνει αποκλειστικά ως επιλογή της Τρόικας;

ε) θα αποτελεί ακόμη μια διάταξη που θα ερμηνευθεί ή θα αποσαφηνισθεί με μια ΠΟΛ ή Υ.Α. ;

 

Θέλετε να καταργήσετε (και γιατί) θεσμικούς κανόνες και επιτυχημένες στη πράξη νομοθετικές ρυθμίσεις στα πλαίσια αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, με την πλέον σημαντική:

 

  • αυτή της υπογραφής των δηλώσεων των επιχειρήσεων από τους Λογιστές –Φοροτεχνικούς όπως ισχύει άλλωστε σε όλη την Ε.Ε. και όχι μόνον,
  • με παράλληλη φορολογική αναμόρφωση των κερδών με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται,
  • καθώς και με δήλωση για την ορθή υποβολή όλων των δηλώσεων παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων;

 

Βέβαια όσο το Οικονομικό Επιμελητήριο δεν υλοποίει ακόμα, ενώ πέρασαν ήδη 12 μήνες από την εντολή που έλαβε , και "τρέχει" με ρυθμό χελώνας την διαδικασία της πιστοποίησης, τόσο θα βρίσκουν πρόσφορο έδαφος όσοι θέλουν να κατεδαφίσουν το Επάγγελμα και θα απαξιώνεται με νομοθετικές αλλαγές ο σημαντικός ρόλος του Λογιστή - Φοροτεχνικού.

Δεν είναι παράξενο που στο κείμενο του Ν.4172/2013 για την φορολογία εισοδήματος υπάρχουν αναφορές για κανόνες λογιστικής, αλλά καμία αναφορά σε αυτόν που θα τις εφαρμόζει τον «Λογιστή – Φοροτεχνικό» ;

 

Παρακαλούμε απαντήστε μας:

 

Εξακολουθούν να ισχύουν ή όχι οι διατάξεις:

1. Του άρθρου 38 , του νόμου 2873/2000 και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων όσον αφορά τα όρια τζίρου των επιχειρήσεων για την υπογραφή των δηλώσεων τους;

2. Του άρθρου 1, του νόμου 2515/1997 για την "άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή φοροτεχνικού";

3. Του Π.Δ. 340/1998 "περί του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού"; και 

4. Των λοιπών Υπουργικών Αποφάσεων που καθορίζουν τα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων και υπογραφή τους από τον Λογιστή Φοροτεχνικό.

 

Το Υπουργείο Οικονομικών ασφαλώς στα τρία χρόνια εφαρμογής των διατάξεων έχει μετρήσιμα στοιχεία για τα σημαντικά αποτελέσματα τόνωσης των δημοσίων εσόδων μέσω της «φορολογικής αναμόρφωσης» που έκαναν οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, στις δηλώσεις εισοδήματος σε χιλιάδες επιχειρήσεις όλων των κλάδων , η προσαύξηση δε της φορολογητέας ύλης ξεπερνά τα 6 δις ευρώ για την διετία 2010-2011 .

 

Τέλος εφόσον κύριε Υπουργέ και κύριε Υφυπουργέ ακυρώνονται όλα τα παραπάνω με την περίεργη επίμαχη διάταξη του άρθρου 18, δεν θα επιτύχετε τίποτα περισσότερο από το να ανοίξετε ένα μεγάλο «παράθυρο» στη φοροδιαφυγή. και πλέον επιβεβαιώνεται η άποψη μας ότι τα τελευταία χρόνια η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών δεν θέλει να αντιμετωπίσει την φοροδιαφυγή.

 

 

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. πιστεύει ότι εάν δεν οριοθετηθεί σωστά το επάγγελμα μας, και δεν πιστοποιηθεί επιτέλους , δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή, με αποτέλεσμα την διαρκή λήψη επώδυνων μέτρων για την κοινωνία.

 

για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                            

Πανίδης Ι. Αβραάμ    

Ο Γενικός Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος