ΠΟΛ. 1035 / 12.02.2013

Θέμα: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2013 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή

Ημερομηνία Απόφασης: 12/02/2013

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/07/2013

Διαβάστε ολόκληρη την ΠΟΛ εδώ: ΠΟΛ. 1035