Ερώτηση

880ΑΑ. Υποχρεώσεις αγρότη ειδικού καθεστώτος για πωλήσεις σε υπαίθρια αγορά περιστασιακή. Αγρότης του ειδικού καθεστώτος (παράγει μέλι) συμμετέχει σε υπαίθριες αγορές που διοργανώνουν οι Δήμοι "δημιουργία Αγορών Παραγωγών (farmers market)". Υπάρχει άλλη υποχρέωση σχετικά με τον ΚΦΑΣ για την πώληση εκτός από την έκδοση Δ. Αποστολής κατά την μεταφορά των προϊόντων τους στον τόπο πώλησης καθώς και Δ. Αποστολής κατά την επιστροφή στην έδρα τους ; Υποχρεούται να θεωρήσουν ή να εκδίδουν άλλο στοιχείο του ΚΦΑΣ ;

 

Απάντηση

Παρότι δεν γνωρίζουμε να υπάρχει επίσημη θέση της διοίκησης του υπουργείου Οικονομικών για αυτό το θέμα και δεδομένου ότι οι αγορές παραγωγών (farmers market) είναι ένας νέος θεσμός στη χώρα μας, θεωρούμε ότι τα χαρακτηριστικά τους προσιδιάζουν σε αυτά των γνωστών μας μέχρι σήμερα “λαϊκών αγορών”.

Όσον αφορά την πώληση των προϊόντων στις λαϊκές αγορές, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1004/2013  ισχύει ότι οι παραγωγοί που διαθέτουν λιανικώς τα προϊόντα τους μέσω των λαϊκών αγορών είναι υπόχρεοι εφαρμογής του ΚΦΑΣ  μόνο για την πώληση αυτή.

Έτσι, θεωρούμε ότι για τη λιανική διάθεση αυτών των αγαθών απαιτείται η χρήση Φ.Τ.Μ για την έκδοση ΑΛΣ.

Όσον αφορά τη διακίνηση των αγαθών, αυτή πρέπει να γίνεται με δελτίο Αποστολής.

Τέλος, σας συνιστούμε να απευθυνθείτε και στο υπουργείο Οικονομικών, δεδομένου ότι η λειτουργία των αγορών παραγωγών είναι κάτι νέο στη χώρα μας.

Η ομάδα της ASTbooks.