Ερώτηση

548ΑΑ. Για τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλουν οι δικηγόροι στο ΕΤΑΑ (τομέας υγείας δικηγόρων επαρχιών) και πραγματοποιούνται με αυτοκόλλητα ένσημα στα δικόγραφα, μα ς δίνει μια βεβαίωση ο δικηγορικός σύλλογος με ημερομηνία έκδοσης το 2013 αλλά αναφέρει ότι κατεβλήθησαν το 2012. Πότε θα πρέπει να καταχωρούνται στα βιβλία το 2013 ή στη ΔΦΕ του οικον. 2013;

 

Απάντηση

Αναγνωρίζεται το δικαίωμα των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλουν στα ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης από την 01/01/2013 και μετά όπως ορίζεται και στον Ν.2238/1994 ( Κωδικοποιημένος με τον 4110/2013) άρθρο 31 παρ.1 περίπτωση α', υποπερίπτωση εε'.
“Του ποσού της δαπάνης των εισφορών που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.”

Συνεπώς οι εισφορές που έχουν αποδοθεί κατά το έτος 2012 θα καταχωρηθούν στην Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού έτους 2013 και όχι στα βιβλία.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που εξέδωσε το Υπουργείο για τις δηλώσεις του οικονομικού έτους 2013 (χρήση 2012) ισχύουν τα ακόλουθα:

Κωδικοί 053-054. Γράψτε το ποσό των υποχρεωτικών από το νόμο εισφορών που καταβάλατε μέσα στο 2011 σε ασφαλιστικά ταμεία (Ο.Α.Ε.Ε. κτλ.), καθώς και το ποσό των εισφορών που καταβάλατε στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισής σας σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο. Στους κωδικούς αυτούς δε γράφονται οι εισφορές που παρακράτησαν οι εργοδότες από τους μισθωτούς και έχουν αφαιρεθεί από τις αποδοχές τους. Ποσοστό 10% της δαπάνης αυτής θα αφαιρεθεί από το φόρο σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ασφαλιστικές εισφορές των εμπόρων ή ελεύθερων επαγγελματιών γράφονται εδώ και δεν περιλαμβάνονται στις επαγγελματικές τους δαπάνες. Για την απόδειξη της δαπάνης αυτής πρέπει να συνυποβάλετε βεβαίωση ή απόδειξη του οικείου ασφαλιστικού ταμείου.

Από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά, οι καταβληθείσες ανά έτος εισφορές θα καταχωρούνται στα βιβλία και θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα.
Η ομάδα της AST BOOKS.