Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Γ99 / 364 / 31.07.2013

ΘΕΜΑ : «Νέες ημερομηνίες πίστωσης λογαριασμών δικαιούχων Παροχών Ασθένειας ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»

ΣΧΕΤ : το με αριθ. πρωτ.Γ99/727/19-12-12 έγγραφο

Σας γνωρίζουμε ότι, για την πληρωμή Παροχών Ασθένειας ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσω ΔΙΑΣ, έτους 2013, διαφοροποιούνται σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα οι ημερομηνίες πίστωσης των λογαριασμών των δικαιούχων.

ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΠΟ                     ΕΩΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
21/06/2013 05/07/2013 15/07/2013
08/07/2013 24/07/2013 02/08/2013
25/07/2013 06/08/2013 14/08/2013
07/08/2013 26/08/2013 03/09/2013
27/08/2013 10/09/2013 17/09/2013
11/09/2013 25/09/2013 02/10/2013
26/09/2013 07/10/2013 15/10/2013
08/10/2013 29/10/2013 05/11/2013
30/10/2013 11/11/2013 19/11/2013
12/11/2013 26/11/2013 04/12/2013
27/11/2013 09/12/2013 17/12/2013
10/12/2013 23/12/2013 03/01/2014
24/12/2013 07/01/2014 15/01/2014

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩN
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ