Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εξαίρεση από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων οφειλετών έναντι του δημοσίου με βεβαιωμένα αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη.

Στοιχεία ΦΕΚ: 1867/Β/2013

Τελικός Υπογράφων: Υφυπουργός Γεώργιος Μαυραγάνης

Ημερομηνία Απόφασης: 30/07/2013

Ημερομηνία Ανάρτησης: 01/08/2013

Διαβάστε την απόφαση εδώ: ΦΕΚ-Β-1867