Αριθμός Πρωτοκόλλου: 137/2013
Στοιχεία ΦΕΚ: 1743/Β/2013
Θέμα: Tροποποίηση του άρθρου 143 και αντικατάσταση του άρθρου 144 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών
Τελικός Υπογράφων: Υφυπουργός - Γεώργιος Μαυραγάνης
Ημερομηνία Απόφασης: 08/07/2013
Ημερομηνία Ανάρτησης: 05/08/2013 15:33:11

Διαβάστε την απόφαση εδώ: Tροποποίηση του άρθρου 143