Αίτημα της Ε.Φ.Ε.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ για παράταση φορολογικών υποχρεώσεων

Θέμα: Αίτημα παράτασης φορολογικών υποχρεώσεων

Κύριε Υπουργέ,

Όλοι οι συνάδελφοι –σες λογιστές ,φοροτεχνικοί παλεύουν, φέτος μάλιστα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, για την τήρηση των προθεσμιών , χωρίς η ευθύνη της καθυστέρησης να βαραίνει τους ίδιους, ούτε τους φορολογούμενους. Υπερβάλλουν εαυτούς μαζί με το αξιέπαινο προσωπικό των γραφείων τους, σε πρωτόγνωρα πιεστικές όσο και απειλητικές συνθήκες, όπου η αξιακή μορφή της απειλής συχνά είναι δευτερεύουσα ενόψει των άλλων υπαρκτών και επικρεμάμενων μέτρων.
Αναλογιζόμενοι όσο μας επιτρέπουν οι συμπιεσμένοι χρόνοι μας, τις υποχρεώσεις μας έναντι της Διοίκησης  ως εντολοδόχων των στη συντριπτική τους πλειοψηφία  ασφυκτιούντων φορολογουμένων, εκφράζουμε την αγωνία μας για την δυνατότητα υπεύθυνης αντιμετώπισης της κατάστασης που μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει.

1-Υποβολή με την ψυχοφθόρα διαδικασία του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ των πολλών ακόμα δηλώσεων εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1,Ε2,Ε3 κλπ) έως 30/08/2013.

2-Έλεγχο, διόρθωση και υποβολή ξανά του στοιχειωμένου Ε9 μέχρι την 15/9/2013 για τα φυσικά πρόσωπα και μέχρι την 30/11/2013 για τα Νομικά Πρόσωπα.

3-Υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές της χρήσης  2012 από 30/9 έως 10/10/2013.

4- Υποβολή για πρώτη φορά των στοιχείων για τις ενδοομιλικές συναλλαγές της χρήσης 2012 δηλ. του κρίσιμου φάκελου τεκμηρίωσης και του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών και μάλιστα σε τελείως διαφορετικές μεταξύ των ημερομηνίες (30/9/2013 και 16/8/2013 αντίστοιχα) παρά τον στενό μεταξύ των συσχετισμό που από μόνος του απαιτεί κοινή την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των.
5- Υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ των τηρούντων διπλογραφικά βιβλία για τον μήνα Ιούλιο 2013 μέχρι την αποπνικτική  ημερομηνία της 20/8/2013 και των σχετικών δηλώσεων Intrastat και listing μέχρι 26/8/2013.

Εν όψει αυτών καταλήγουμε έχοντας

α. Βάλει στην άκρη χωρίς προφανώς να τις παραμελούμε ,τις λοιπές πολλές και σημαντικές και όχι μόνο φορολογικές επαγγελματικές μας υποχρεώσεις του επόμενου διαστήματος.

β. Παροπλίσει προσωρινά τον οφειλόμενο σεβασμό προς τον εαυτό μας και βέβαια προς το προσωπικό των γραφείων μας ως ανθρώπων  που σημαίνει αυτονόητες ανάγκες σε συνθήκες αξιοπρέπειας.

γ. Στο πίσω μέρος του μυαλού μας τον βασικό υπεύθυνο της φετινής απαράδεκτης κατάστασης που είναι η Διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών , αλλά ταυτόχρονα και τις υπεράνθρωπες βελτιωτικές προσπάθειες   του προσωπικού των υπηρεσιών του.

δ. Βιώσει πως η υποβολή των κάθε μορφής δηλώσεων απαιτεί ακόμα περισσότερο χρόνο για ετοιμασία, έλεγχο κλπ και πως η αναφορά μόνο στη λέξη «υποβολή» είναι παραπλανητική και κάποτε δόλια.

ε.Αφόρητη την αγωνία της πιθανότητας μη είσπραξης της δίκαιας αμοιβής μας.

Μετά από όλα αυτά λοιπόν καταλήγουμε θεωρώντας αυτονόητo ως  απαίτηση τον ορισμό των καταληκτικών ημερομηνιών για τις προηγούμενα καταγραφείσες υποχρεώσεις, ως εξής.

1-Υποβολή του Ε1 και των συναπαιτούμενων εμπρόθεσμα για όλους τους υπόχρεους τουλάχιστον μέχρι 30/9/2013.

2- Υποβολή του Ε9 φυσικών προσώπων μόνο για τις τυχόν αλλαγές εντός του 2012 και χωρίς να ζητούνται από την εφαρμογή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία μέχρι 31/10/2013. Λοιπά στοιχεία ακινήτων και συμπληρώσεις του Ε9 να συμπληρωθούν έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων οικονομικού έτους 2014. Να σημειώσουμε εδώ ότι είναι αδύνατον πλέον να επανέλθουν στα γραφεία μας όλοι οι φορολογούμενοι προκειμένου να εξετασθεί και να συμπληρωθεί άμεσα το πολύπαθο  Ε9 με τα επιπρόσθετα στοιχεία (ΚΑΕΚ, προσόψεις, αριθμούς παροχών κλπ).

3-Υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων συναλλαγών χρήσης 2012 εμπρόθεσμα για όλους τους υπόχρεους μέχρι 31/12/2013.

4-Υποβολή των στοιχείων για τις ενδοομιλικές συναλλαγές της χρήσης 2012 εμπρόθεσμα με κοινή καταληκτική ημερομηνία την 31/10/2013 και

5- Υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ των τηρούντων διπλογραφικά βιβλία για τον μήνα Ιούλιο 2013  και των σχετικών δηλώσεων Intrastat και listing ,εμπρόθεσμα για όλους τους υπόχρεους μέχρι 31/8/2013.

Κύριε Υπουργέ δεν αρνούμαστε τις αλλεπάλληλες υποχρεώσεις που καλούμαστε να φέρουμε εις πέρας για λογαριασμό των πελατών μας. Απαιτούμε όμως τον έγκαιρο προγραμματισμό τους και την διάθεση εύλογου χρονικού διαστήματος για την σωστή και υπεύθυνη διεκπεραίωσή τους.

Με τιμή για την 

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                            Ο Γεν. Γραμματέας
Σταμάτης Δ. Σπύρου                                             Γιώργος   Χρ. Λάμπρου