Αρ. Πρωτ..οικ.2/74960/0025

Θέμα: Τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 2/62055/0025/19.11.2007 εγκυκλίου αναφορικά με την εφαρμογή της αριθ. 2/54310/0025/13.9.2007 (Β΄ 1858) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει

Τελικός ΥπογράφωνΑναπληρωτής Υπουργός - Χρήστος Σταϊκούρας -

Ημερομηνία Απόφασης06/08/2013

Ημερομηνία Ανάρτησης07/08/2013 12:53:02

Διαβάστε την απόφαση εδώ: 2/74960/0025