Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΤΥ 119019ΕΞ2013

Θέμα«Tροποποίηση των ΔΤΥ 1005448 ΕΞ2013/11-1-2013 και ΔΤΥ 1143999 ΕΞ2012/18-10-2012 Αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών

Τελικός ΥπογράφωνΥπουργός - Γιάννης Στουρνάρας -

Ημερομηνία Απόφασης26/07/2013

Ημερομηνία Ανάρτησης26/07/2013 15:06:53

Διαβάστε την απόφαση εδώ: ΔΤΥ 119019ΕΞ2013