Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 9ης Αυγούστου 2013.

Θέμα: Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

(ΦΕΚ Α' 176 - 09/08/2013)

Διαβάστε ολόκληρο το νόμο εδώ: ΦΕΚ-A-176