ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4179 

Θέμα: Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις. 

(ΦΕΚ Β' 175/08-08-2013)

Διαβάστε ολόκληρο το νόμο εδώ: ΦΕΚ-B-175