Αριθμός Πρωτοκόλλου: 35224/ Β.2073

Θέμα: «Συμπληρωματική κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008»

Στοιχεία ΦΕΚ: 2064/Β/2013

Θέμα: Συμπληρωματική κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008

Τελικός Υπογράφων: Υπουργός Γιάννης Στουρνάρας

Διαβάστε την απόφαση εδώ: 35224 / Β.2073