Αρ. πρωτ.: Δ17 Ε 5031096 ΕΞ 29.08.2013

ΘΕΜΑ : Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α.

ΣΧΕΤ. : Η αρ. πρωτ.: Δ17 Ε 5030535 ΕΞ 22.8.2013 Δ.Υ.Ο.

Σας γνωρίζουμε ότι από την Τετάρτη 04.09.2013 και για το υπόλοιπο του μηνός Σεπτεμβρίου 2013, οι τιμές αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) για τα παρακάτω νομίσματα έναντι του ΕΥΡΩ, που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 171 του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, θα είναι:

1 Ευρώ = 2,7650 Turkish lira (TRY)
1 Ευρώ = 92,0650 Indian rupee (INR)

Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ α.α
ΜΑΡΙΑ ΛΥΡΑΚΗ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ