Ερώτηση

737ΑΑ. Τουριστικό γραφείο ενοικιάζει με το μήνα  αυτοκίνητο ιχ από rent a car για τις ανάγκες του.(το χρησιμοποιεί υπάλληλος του γραφείου για να επισκέπτεται τα ξενοδοχεία  ή να πηγαίνει Αεροδρόμιο για την εξυπηρέτηση των πελατών μας). Ερώτηση: Μπορούμε να εκπέσουμε ολόκληρο το ΦΠΑ που πληρώνουμε στο  rent a car; Ευχαριστώ πολύ.

Απάντηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/200):

« Άρθρο 30 Δικαίωμα έκπτωσης του φόρου
…….
1. Ο υποκείμενος δικαιούται να εκπέσει, από το φόρο που αναλογεί στις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις παράδοσης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που έγιναν σε αυτόν και η εισαγωγή αγαθών, που πραγματοποιήθηκε από αυτόν, καθώς και το φόρο που οφείλεται για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιήθηκαν από αυτόν.
Η έκπτωση αυτή παρέχεται κατά το μέρος που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση πράξεων που υπάγονται στο φόρο.
………….
4. Δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι δαπάνες:
ε) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μέχρι εννέα (9) θέσεων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό, καθώς και οι δαπάνες καυσίμων, επισκευής, συντήρησης, μίσθωσης και κυκλοφορίας αυτών γενικά.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τα πιο πάνω μεταφορικά μέσα, εφόσον προορίζονται για πώληση, μίσθωση ή μεταφορά προσώπων με κόμιστρο,
…………»
Σύμφωνα με τις  διατάξεις που αναφέρονται παραπάνω δεν έχετε δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ με το οποίο επιβαρύνεται η δαπάνη μίσθωσης αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης και ας χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση πράξεων που υπάγονται στο φόρο.

Η ομάδα της AST BOOKS.