Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 51 / 26.08.2013

ΘΕΜΑ:«Κοινοποίηση οδηγιών του ΕΤΕΑ σχετικά με την αξιοποίηση χρόνου ασφάλισης εργαζόμενων συνταξιούχων. Συμπλήρωση και τροποποίηση οδηγιών»

Σχετικό το με αρ. πρωτ. 14819/15-7-2013 έγγραφο του ΕΤΕΑ

Σας κοινοποιούμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο (Συνημμένο έγγραφο)  του ΕΤΕΑ, με το οποίο παρέχονται περαιτέρω διευκρινίσεις στο θέμα της αξιοποίησης του χρόνου ασφάλισης του απασχολούμενου συνταξιούχου και συμπληρώνονται οι οδηγίες που έχουν δοθεί με το αρ. 27206/15.11.2012 έγγραφο, το οποίο κοινοποιήθηκε με την εγκύκλιο 74/12 εγκύκλιο της Δ/νσής μας, και παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή τους.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ