Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) ανακοινώνει την 12η εκκαθάριση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (ΦΕΦΠ).

Με την 12η αποστολή ολοκληρώνεται η εκκαθάριση των δηλώσεων με ημερομηνία υποβολής μέχρι και την 30η Αυγούστου, με τον συνολικό αριθμό των δηλώσεων που εκκαθαρίστηκαν, να υπερβαίνει τον αντίστοιχο περσινό κατά περίπου 290 χιλιάδες, ενώ η υπέρβαση από το 2011 είναι άνω του 1 εκ. δηλώσεις.

Στο επισυναπτόμενο δίνονται πληροφορίες για τα στοιχεία των εκκαθαρισμένων δηλώσεων.

Οι χρεωστικές δηλώσεις της 12ης αποστολής εξοφλούνται σε δύο δόσεις, η πρώτη λήγουσα την 30η Σεπτεμβρίου και η δεύτερη την 30η Νοεμβρίου.

Κατά την εκκαθάριση προέκυψαν περίπου 155 χιλιάδες δηλώσεις με διαφορές από στοιχεία που η ΓΓΔΕ έχει στην διάθεσή της και, ως εκ τούτου, οι φορολογούμενοι θα ειδοποιηθούν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν την ορθότητα της δήλωσής τους.

Υπενθυμίζουμε πως ο συνολικός αριθμός των 330 χιλιάδων φορολογουμένων που συνολικά κλήθηκαν να προσκομίσουν δικαιολογητικά, αντιπροσωπεύει λιγότερο του 6% των δηλώσεων και υπολείπεται κατά πολύ των 550.000 χιλιάδων που θα είχαν κληθεί αν ακολουθείτο η μεθοδολογία που ίσχυε μέχρι πέρσι.