Από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνεται ότι δεν ευσταθούν τα δημοσιεύματα περί απόλυσης εφοριακών υπαλλήλων.

Αντιθέτως, το Υπουργείο έχει ήδη προβεί και συνεχίζει την υλοποίηση μέτρων ενίσχυσης των εφοριακών υπαλλήλων, καθώς και του φοροεισπρακτικού μηχανισμού ευρύτερα:

•        Ήδη έγινε πρόσληψη 200 εφοριακών τον τελευταίο μήνα, μέσω ΑΣΕΠ.

•         Ετοιμάζεται νέα πρόσληψη πρόσθετων 300 εφοριακών, μέσω ΑΣΕΠ, έως 31/12/13 και επιπλέον 1.000 εφοριακών εντός του 2014.

•         2.500 εφοριακοί ήδη πιστοποιήθηκαν ως ελεγκτές βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης.

•         Ετοιμάζεται εσωτερική μετακίνηση σημαντικού αριθμού ατόμων του ΥΠΟΙΚ από άλλες Υπηρεσίες για ενίσχυση των ΔΟΥ και εξυπηρέτηση του κοινού.