ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΝΗ
(NA_2013-09-13)
Από τις 13/09/2013 στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ – ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) τροποποιούνται τα έντυπα Ε3 - Αναγγελία πρόσληψης και Ε4 - Πίνακας προσωπικού, σύμφωνα με την ΥΑ 28153/126/28-08-2013 (ΦΕΚ 2163/Β’/30-08-2013).
Σας κάνουμε γνωστό ότι δεν θα είναι δυνατές οι υποβολές των παραπάνω εντύπων με λογισμικό τρίτων, όπως επίσης η χρήση των υφιστάμενων αρχείων τύπου *.xml, χωρίς την αναβάθμισή τους.

 

πηγή: www.ypakp.gr