Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

Δελτίο Τύπου
Απάντηση της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο Δελτίο Τύπου της ΠΟΣΕ-ΙΚΑ.

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αδυνατεί να κατανοήσει το περιεχόμενο και τη σκοπιμότητα του Δελτίου Τύπου της ΠΟΣΕ-ΙΚΑ που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 13 Σεπτεμβρίου 2013.

Με ιδιαίτερη έκπληξη διαπιστώνεται ότι το εγχείρημα αιτιολόγησης μη συμμετοχής του ΙΚΑ στο πρόγραμμα κινητικότητας με την πρόταξη του στερεού ισχυρισμού της μελλοντικής μετακίνησης προς τον ΕΟΠΥΥ των απασχολούμενων στο έργο Παροχής Υπηρεσιών Υγείας σε είδος, παρουσιάζεται αυθαίρετα και επιζήμια για τους εργαζομένους στο ΙΚΑ ως μέσο διάσπασης του αγώνα και εκφοβισμού των υπαλλήλων!!

Για την πλήρη αποκατάσταση της πραγματικότητας, η Διοίκηση του ΙΚΑ, αμέσως μετά το πέρας των κινητοποιήσεων (την επόμενη ακριβώς ημέρα), καλεί τη Διοίκηση της ΠΟΣΕ-ΙΚΑ σε συνάντηση με μοναδικό στόχο την αποκατάσταση της αλήθειας και τη μελλοντική αποφυγή άστοχων επιζήμιων και αυθαιρέτων ισχυρισμών που βλάπτουν αντί να προασπίζουν τα συμφέροντα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των εργαζομένων.

Τέλος σε ό,τι αφορά επιπόλαιους ισχυρισμούς περί "τρομοκρατικών μεθοδεύσεων" η Διοίκηση του Ιδρύματος αντί άλλης απάντησης συνιστά σοβαρότητα, υπευθυνότητα και συνεργασιμότητα.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
πηγή: www.ika.gr