ποινολόγιοΗ ASTbooks από την αρχή της λειτουργίας της έχει σαν βασικό γνώμονα την άποψη ότι ο φοροτέχνης - λογιστής θα πρέπει να ενημερώνεται έγκυρα και έγκαιρα για τις όποιες αλλαγές αφορούν τους φορολογικούς νόμους που διέπουν την εργασία μας.

 

 

Στα πλαίσια και με βάση τις αλλαγές που προέκυψαν από τις ΠΟΛ. 1208 / 2013 και 1210 / 2013 που εκδόθηκαν τον Σεπτέμβριο, σας ενημερώνουμε για τις διαφοροποιήσεις που προκύπτουν στο θέμα του φορολογικού ποινολογίου.

 

Κατεβάστε την συμπληρωματική έκδοση.

Πατήστε το κουμπί για λήψη.