«Η Ελλάδα στο κέντρο του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος»

Κυρίες και κύριοι,

Η Ελλάδα βρίσκεται στο δρόμο προς την οικονομική ανάκαμψη χάρη κυρίως στην εξασφάλιση της πολιτικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και του δημοσιονομικού εξορθολογισμού.

Βασικός άξονας του εφαρμοζόμενου προγράμματος οικονομικής πολιτικής είναι η επίσπευση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων.  Και αυτό γιατί όπως έχω επανειλημμένως επισημάνει, μέσα από το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων  στοχεύουμε τόσο στη μείωση του δημόσιου χρέους όσο και στην προσέλκυση επενδύσεων, οι οποίες θα χτίσουν μια μακροχρόνια, αμοιβαίως συμφέρουσα σχέση με την ελληνική οικονομία.

Για αρκετά χρόνια, δείχναμε απροθυμία να αντιληφθούμε τη σημασία των αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της αδρανούς δημόσιας περιουσίας ως μέσα αφενός για τη μείωση του δημόσιου χρέους και αφετέρου για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στη χώρα.

Τώρα ήρθε η ώρα να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας στους τομείς αυτούς, διότι δεν επιτρέπεται να έχουμε από τη μια πλευρά αναξιοποίητη, αδρανή και συχνά καταπατούμενη δημόσια περιουσία και από την άλλη να επιζητούμε τρόπους κάλυψης του όποιου χρηματοδοτικού κενού, αγνοώντας τις δυνατότητες αξιοποίησης αυτής ακριβώς της δημόσιας περιουσίας.

Ωστόσο, η υλοποίηση του στόχου της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας δεν είναι εύκολη, αφού προσκρούει σε συγκεκριμένα προβλήματα:

Τα ζητήματα που θέτουν επιτακτικά, όλοι όσοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον να έρθουν να επενδύσουν στην χώρα μας, συνοψίζονται σε δύο βασικές παραμέτρους: 1) τα θεσμικά εμπόδια που συναντούν και 2) τις μεσομακροπρόθεσμες  προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Θα αναφερθώ στα δύο αυτά σημεία:

Α) Ως προς το θεσμικό πλαίσιο, είναι αλήθεια ότι τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου είναι συνήθως καθηλωμένα στην ελάχιστη ή μηδενική αξιοποίηση, δεδομένου ότι το σύνθετο θεσμικό πλαίσιο, που διέπει τη χρήση ή λειτουργία τους, δεν επέτρεπε την αξιοποίησή τους.

Θα έλεγα, επίσης, ότι για αρκετά χρόνια, η πολιτική βούληση για αποκρατικοποιήσεις ήταν μάλλον αδύναμη.

Σήμερα προσπαθούμε να εξορθολογήσουμε άμεσα το δαιδαλώδες καθεστώς αδειοδοτήσεων και χρήσης γης,  που καθιστούσε έως και αδύνατη την κάθε είδους αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Όμως, η προσήλωση της κυβέρνησης στην επίσπευση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων δεν περιορίζεται αποκλειστικά στις βελτιώσεις του ρυθμιστικού πλαισίου.  Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, που ευνοεί την υγιή επιχειρηματικότητα και τις ιδιωτικές επενδύσεις.

Πριν λίγους μήνες, περάσαμε από τη Βουλή το νέο φορολογικό, με σκοπό την απλοποίηση και τη σταθερότητα του φορολογικού συστήματος και τον εκσυγχρονισμό των φορολογικών κωδίκων.

Ασφαλώς, το μεγάλο πρόβλημα σήμερα για τις επιχειρήσεις παραμένει η ρευστότητα. Η ισχυροποίηση της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών έχει θωρακίσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα και αναμένουμε να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναπτυξιακή διαδικασία.

Ταυτόχρονα, εκτιμούμε ότι θα αποτελέσει ισχυρό καταλύτη για την τοποθέτηση κεφαλαίων διεθνών εταιρειών διαχείρισης.

Η κυβέρνηση προσπαθεί να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες ενίσχυσης της ρευστότητας μέσω της μεγιστοποίησης των πόρων, που ήδη διαθέτει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και της αύξησης της απορρόφησης των πόρων του ΕΣΠΑ. Είναι σημαντικοί πόροι. Το ΕΣΠΑ μαζί με τα χρήματα του παρόντος προγράμματος και τα χρήματα του  αγροτικού τομέα, των διαρθρωτικών ταμείων και των ταμείων ενίσχυσης, φτάνουν περίπου το 22% του ΑΕΠ μέχρι 2020. Δηλαδή γύρω στα 43 -44 δισ. ευρώ. Είναι αρκετά χρήματα, είναι στην ουσία σαν μία εξωγενής επένδυση.

Επιπλέον, η διαδικασία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των επιστροφών φόρου έχει επιταχυνθεί σημαντικά.  Από την έναρξη της διαδικασίας μέχρι τέλος Αυγούστου, το Υπουργείο Οικονομικών είχε ολοκληρώσει τη χρηματοδότηση αιτημάτων ύψους 5,7 δισ. ευρώ. Δηλαδή, έχει ήδη μεταβιβαστεί προς τους φορείς το 71% των συνολικών πόρων, που προβλέπονται για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Εξυπακούεται, βεβαίως, ότι θα πρέπει να εναρμονίσουμε  τις χρηματοδοτήσεις με τις τελικές πληρωμές από τους φορείς, ώστε να αμβλυνθούν οι όποιες καθυστερήσεις και τα χρήματα να καταλήξουν τελικά στον ιδιώτη.

Παράλληλα, οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στην αποφυγή δημιουργίας νέας γενιάς ληξιπρόθεσμων οφειλών, ώστε να αποφύγουμε προβλήματα ρευστότητας στην οικονομία.

Έχουμε προχωρήσει επίσης σε μια σειρά διαρθρωτικών αλλαγών, που βοηθούν ιδιαίτερα το επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως η μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας και το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων.

Τα πρώτα συμπεράσματα από την απελευθέρωση επαγγελμάτων, με βάση σχετική έκθεση του ΚΕΠΕ, που παραδόθηκε σε μας τον Ιούλιο του 2013, είναι αρκετά ενθαρρυντικά. Για πρώτη φορά, σας αναφέρω σήμερα, ότι με βάση τη μελέτη αυτή, φαίνεται ότι 20 επαγγέλματα και 7 αντίστοιχες οικονομικές δραστηριότητες, πριν την ψήφιση του Ν.3919/2011 εμφάνιζαν 106 περιορισμούς διαφόρων ειδών. Η εικόνα που διαμορφώνεται, μετά τις νομοθετικές παρεμβάσεις, είναι ότι από τους περιορισμούς αυτούς έχει καταργηθεί συνολικά περίπου το 75%, δηλαδή παρατηρείται αξιόλογη μεταβολή στο καθεστώς ρύθμισης προς την κατεύθυνση της κατάργησης περιορισμών.

Αν δείτε την έκθεση του ΟΟΣΑ “Going for growth”, που παρουσιάστηκε πριν από λίγους μήνες, φέρνει την Ελλάδα, την περίοδο της κρίσης, πρώτη μεταξύ όλων των χωρών του ΟΟΣΑ, που υιοθέτησαν μεταρρυθμίσεις. Άρα αυτό που λέγεται συχνά, χωρίς γνώση των στοιχείων ότι η Ελλάδα πάει καλά δημοσιονομικά αλλά έχει μείνει πίσω στις διαρθρωτικές αλλαγές, δεν είναι σωστό. Και στις διαρθρωτικές αλλαγές έχουμε κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο και απομένει, βέβαια, αρκετή ακόμη να γίνει.

Β) Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη παράμετρο, που ενδιαφέρει τους επενδυτές, δηλαδή την κατάσταση της οικονομίας, πλέον τα σημάδια της ανάκαμψης γίνονται εμφανή, κάτι που αναγνωρίζουν και οι ξένοι αξιωματούχοι, μάλιστα ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.Μπαρόζο, στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό τον κ. Σαμαρά, προχθές, έκανε λόγο για εντυπωσιακές αλλαγές στην ελληνική οικονομία.

Η μείωση του ΑΕΠ, το δεύτερο τρίμηνο του 2013, περιορίστηκε σημαντικά-  αντίθετα με τις αρχικές εκτιμήσεις που θυμίζω ήταν μείον 4,6%-  στο 3,8%, σε σχέση με πέρυσι.  O περιορισμός της ύφεσης στο δεύτερο 3μηνο επετεύχθη, παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς εξελίξεις στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον για την Ελλάδα, εξαιτίας κυρίως της μεγάλης χρηματοοικονομικής κρίσης που έπληξε την Κύπρο και με την οποία η Ελλάδα είχε σημαντικές οικονομικές και χρηματοοικονομικές σχέσεις.

Μάλιστα, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τα εποχικά διορθωμένη στοιχεία του ΑΕΠ, σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο, το ΑΕΠ στο δεύτερο τρίμηνο παρουσιάζει αύξηση για πρώτη φορά τουλάχιστον από την αρχή της κρίσης. Για πρώτη φορά τρίμηνο-τρίμηνο έχουμε πλέον εκτιμήσεις ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε.

Ταυτόχρονα, τα στοιχεία που έβγαλε χθες η Τράπεζα της Ελλάδος για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, δείχνουν την πολύ μεγάλη προσαρμογή που έχει γίνει. Ενώ πέρυσι μιλούσαμε για 6,5 δισ. έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών για το επτάμηνο, σήμερα μιλάμε για μόλις 156 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμεί με μείωση κατά 97,6%, ενώ στο τέλος του έτους περιμένουμε το ισοζύγιο να είναι περίπου μηδενικό, όπως και για το 2014.

Θυμίζω ότι το 2008 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ήταν 14% του ΑΕΠ, δηλαδή γύρω στα  28 δισ. Σήμερα είναι περίπου μηδενικό. Σκεφτείτε πόσο μεγάλη προσαρμογή έγινε.

Ήδη φέτος, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, αναμένουμε να παρουσιάσουμε πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα. Τα στοιχεία του επταμήνου για τη γενική κυβέρνηση δείχνουν ένα ισχυρό πλεόνασμα, το ίδιο και τα στοιχεία οκταμήνου για την κεντρική διοίκηση. Περιμένουμε μέχρι το τέλος του έτους, ακόμη και με τα δυσμενέστερα σενάρια, να έχουμε έστω και μικρό δημοσιονομικό πλεόνασμα.

Επίσης, από έρευνες που έχουμε κάνει είναι αξιοσημείωτο ότι από το 2009 μέχρι σήμερα το κυκλικά διορθωμένο πρωτογενές αποτέλεσμα έχει βελτιωθεί κατά 20% του ΑΕΠ. Ποτέ σε περίοδο ειρήνης μία χώρα δεν έχει πετύχει τόσο μεγάλη προσαρμογή. Αυτή είναι η μεγάλη θυσία που έχει υποστεί ο ελληνικός λαός για να επανέλθει η χώρα σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης από το 2009 μέχρι σήμερα.

Η άνοδος του τουρισμού έχει αναδειχθεί σε καθοριστικό παράγοντα για την πραγματική οικονομία.  Οι καθαρές τουριστικές εισπράξεις αυξήθηκαν σημαντικά για το επτάμηνο του έτους κατά περίπου 22%. Αφαιρώ αυτά που ξοδεύουν οι Έλληνες για τουρισμό, άρα οι καθαρές εισπράξεις έχουν βελτιωθεί περισσότερο από τις ακαθάριστες.

Είναι, επίσης, χαρακτηριστικό ότι η κίνηση επιβατών κρουαζιέρας μόνο στον Πειραιά τον μήνα Αύγουστο, αυξήθηκε κατά 43%, καταγράφοντας ρεκόρ εξαετίας. Θυμίζω τις αντιδράσεις που υπήρχαν στην  κατάργηση του καμποτάζ.  Η κατάργηση του καμποτάζ έφερε σήμερα αυτό το αποτέλεσμα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων και των διαρθρωτικών αλλαγών. Υπερκαλύπτει δηλαδή, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, το οποιοδήποτε μικρό παροδικό κόστος.

Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας οι ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα από το μήνα Μάρτιο καταγράφουν σταθερά θετικό πρόσημο. Δηλαδή η μισθωτή εργασία παρουσιάζει αύξηση από το Μάρτιο  μέχρι σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι δείκτες καταγράφουν όχι μόνο το ΑΕΠ, αλλά πλέον μια στροφή στην ελληνική οικονομία. Στροφή προς χαμηλότερη ύφεση και σιγά σιγά προς ανάπτυξη.

Παράλληλα, ήδη αναμένονται να ξεκινήσουν εντός του έτους, σημαντικοί διαγωνισμοί των μεγάλων έργων υποδομής, όπως τα κύρια λιμάνια ΟΛΠ και ΟΛΘ αλλά και περιφερειακοί λιμένες, η Εγνατία οδός, ο διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, τα ΕΛΤΑ, νέες ομάδες μαρίνων κτλ.

Επίσης, στις προθέσεις μας είναι να αναπτύξουμε τον ιαματικό τουρισμό και τον τουρισμό υγείας.

Ήδη ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία για 4 ιαματικές πηγές στην Φθιώτιδα, όπου αναμένεται να υλοποιηθούν επενδύσεις σε υποδομές και υπηρεσίες, που θα συμβάλουν στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της ευρύτερης περιοχής, καθώς και στη δημιουργία σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας.

Έως τα τέλη του 2014, αναμένεται ότι η αξιοποίηση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του Προγράμματος Αποκρατικοποιήσεων, που αφορά στις υποδομές και το εταιρικό χαρτοφυλάκιο, θα έχει ολοκληρωθεί.

Επίσης, την ίδια περίοδο, θα έχει ολοκληρωθεί η αξιοποίηση των μεγαλύτερων έργων του χαρτοφυλακίου της ακίνητης περιουσίας.

Σημαντική επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης αποτελεί η πρόοδος οριστικοποίησης των κυβερνητικών εκκρεμοτήτων, που αφορούν το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων.

Αυτές οι εκκρεμότητες ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες με την εξέλιξη των διαγωνισμών, χωρίς την οριστική διευθέτησή των οποίων, δεν θα μπορούσαν να γίνουν οι διαγωνισμοί.

Από σύνολο 87 εκκρεμοτήτων τον περασμένο χρόνο, 82 έχουν επιτυχώς διευθετηθεί και οι υπόλοιπες βρίσκονται εντός χρονοδιαγραμμάτων. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία.

Η σημασία διευθέτησης των εκκρεμοτήτων αυτών ξεπερνά το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και αφορά σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, οι οποίες μάλιστα παρέμεναν εκκρεμείς για πολλά χρόνια.

Για παράδειγμα:

•             Η θέσπιση ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών στους τομείς ενέργειας, λιμένων, υδάτων κτλ.

•             Η κατάργηση του ελαχίστου ποσοστού μετοχικού κεφαλαίου σε εταιρείες από το Ελληνικό Δημόσιο.

Στο κομμάτι της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας, πρόσφατα, ξεκίνησε η λειτουργία διαδικτυακής πλατφόρμας πλειστηριασμών ηλεκτρονικών δημοπρασιών αξιοποίησης δημόσιων ακινήτων, το e-publicrealestate.gr.

Πρόκειται για μία σύγχρονη, καινοτόμα και απόλυτα διαφανή διαδικασία, που ολοκλήρωσε με επιτυχία και από ιδίους πόρους η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ).

Η προσπάθεια αυτή θα αξιοποιηθεί ευρύτερα, με την προσθήκη, είτε προς πώληση είτε προς μίσθωση, μεγάλου αριθμού δημοσίων ακινήτων σε όλη την ελληνική επικράτεια, τα οποία σήμερα στην πλειοψηφία τους είναι παντελώς εγκαταλειμμένα και αναξιοποίητα.

Κυρίες και κύριοι,

Η επιτυχία του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της χώρας συναρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό με την επιτυχία του προγράμματος των αποκρατικοποιήσεων.

Η πολιτική και οικονομική σταθεροποίηση δημιουργεί εμπιστοσύνη στους υποψήφιους επενδυτές, οι οποίοι, είμαι σίγουρος, ξαναδίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα.

Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων, αλλά και η ενθάρρυνση εγχώριων ιδιωτικών επενδύσεων, βρίσκονται στην καρδιά του μεταρρυθμιστικού κυβερνητικού προγράμματος.

Προς αυτό το σκοπό, θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος και τήρησης των στόχων και των χρονοδιαγραμμάτων, που έχουν τεθεί, ενεργώντας πάντοτε με γνώμονα τη διασφάλιση του ανταγωνισμού, της διαφάνειας και του συμφέροντος του ελληνικού δημοσίου.

πηγή: www.minfin.gr