Ερώτηση

889ΑΑ. Καλημέρα σας. Μόλις παρέλαβα το βιβλίο σας για το ΦΠΑ, είναι εξαιρετικό και ευχαριστώ πολύ.Θα ήθελα, εάν μπορείτε να με βοηθήσετε στα παρακάτω θέματα.

1. Τουριστικό πλοιάριο (είδος πλοίου Ε/Γ-Π/Κ λάντζα) διοργανώνει περιηγητικές εκδρομές μικρής διάρκειας - απογευματινές έως 6 ναυτικών μιλίων από την ακτή με προσφορά νερού ή αναψυκτικού ή και κάποιου σνακ. Την εκδρομή αυτή την πουλάει σε ιδιώτες αλλά και σε επαγγελματίες-τουριστικά γραφεία. Εκδίδει θεωρημένη Α.Π.Υ. για τους ιδιώτες και Τιμολόγιο για τους επαγγελματίες. Σε ποιο συντελεστή ΦΠΑ υπάγεται αυτή η δραστηριότητα;

2. Εταιρεία εκμετάλλευσης επαγγελματικού τουριστικού σκάφους που διοργανώνει ημερήσιες εκδρομές στο Αιγαίο και τις πουλάει σε ιδιώτες αλλά και σε επαγγελματίες-τουριστικά γραφεία. Εκδίδει θεωρημένη Α.Π.Υ. για τους ιδιώτες και Τιμολόγιο για τους επαγγελματίες, χωρίς να παρέχει καμία υπηρεσία πάνω στο πλοίο ή στα λιμάνια που προσεγγίζει. Στο πλοίο λειτουργεί κυλικείο με χρήση ταμειακής μηχανής και με Φ.Π.Α. για το συγκεκριμένο στον υψηλό συντελεστή. Σε ποιο συντελεστή ΦΠΑ υπάγεται η δραστηριότητα της εκδρομής;

3. Εταιρεία εκμετάλλευσης επαγγελματικού τουριστικού σκάφους που διοργανώνει ημερήσιες εκδρομές στο Αιγαίο με πρόσθετες παροχές (μεταφορά από και προς τα ξενοδοχεία των πελατών, παροχή συνοδού σε όλο το ταξίδι και την περιήγηση στους προορισμούς), τις πουλάει σε ιδιώτες αλλά και σε επαγγελματίες-τουριστικά γραφεία. Εκδίδει θεωρημένη Α.Π.Υ. για τους ιδιώτες και Τιμολόγιο για τους επαγγελματίες. Σε ποιο συντελεστή ΦΠΑ υπάγεται αυτή η δραστηριότητα;

και στις τρεις περιπτώσεις ο εκμεταλλευτής του πλοίου φέρει εξολοκλήρου την ευθύνη της μεταφοράς των επιβατών του πλοίου και η τελική αποβίβαση των επιβατών γίνεται στο λιμάνι από το οποίο επιβιβάστηκαν.

 

Απάντηση

Σύμφωνα  με την ΠΟΛ. 1156/1997 Υπουργική Απόφαση
(...)
Στην έννοια της απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της ναύλωσης των επαγγελματικών τουριστικών σκαφών, περιλαμβάνονται και τα θαλάσσια, περιηγητικά ταξίδια, όπως ορίζονται με τις διατάξεις του Π.Δ.122/1995 (ΦΕΚ 75 Α'), εφόσον πραγματοποιούνται με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις. Πρόκειται, δηλαδή, για απαλλαγή των κυκλικών ταξιδιών που εκτελούν αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας διαφόρων κατηγοριών επιβατηγά πλοία μεταξύ του αφετηρίου λιμένα και ενός ή περισσότερων ελληνικών λιμένων, με αποκλειστικό σκοπό τη
θαλάσσια αναψυχή και περιήγηση των μεταφερομένων επιβατών, με την προϋπόθεση προσέγγισης και σε λιμένα άλλης χώρας.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απαλλαγή του θαλάσσιου περιηγητικού ταξιδιού είναι:

α) Η τελική αποβίβαση των επιβατών στο λιμάνι από το οποίο επιβιβάστηκαν, έστω και αν γίνεται παραλαβή και άλλων επιβατών - περιηγητών, από ενδιάμεσα λιμάνια, οι οποίοι, όμως, θα αποβιβαστούν στο ίδιο λιμάνι της επιβίβασής τους.

β) Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο επιβάτης υποχρεούται να παρακολουθεί το πλοίο για όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Τυχόν δε αποβίβαση και παραμονή του σε ενδιάμεσα λιμάνια θα διαρκεί όσο και η παραμονή του πλοίου στο συγκεκριμένο λιμάνι προσέγγισης.

γ) Το πλοίο πρέπει να προσεγγίζει και λιμάνι άλλης χώρας.

δ) Από το πλοίο θα παρέχονται στον επιβάτη και άλλες υπηρεσίες, όπως ξενάγησης, φαγητού κ.τ.λ., οι οποίες θα περιλαμβάνονται στην τιμή του πακέτου, ανεξάρτητα αν εκδίδονται ή όχι, για το σκοπό αυτό, εισιτήρια ή άλλα φορολογικά στοιχεία, κατά τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και όχι απλή μεταφορά.

Σε κάθε περίπτωση, η προσέγγιση του σκάφους σε λιμάνι άλλης χώρας πρέπει να προκύπτει από τα ναυτιλιακά έγγραφα του σκάφους αυτού. Εκτός από το ναύλο που απαλλάσσεται του Φ.Π.Α., στην απαλλαγή από το φόρο
περιλαμβάνεται ένα σύνολο (πακέτο) υπηρεσιών, έξω από το πλοίο (επίσκεψη αξιοθεάτων - διασκέδαση στην ξηρά και άλλες ψυχαγωγικές υπηρεσίες), η αξία των οποίων περιλαμβάνεται στην τιμή πακέτου που επιβαρύνεται ο επιβάτης - περιηγητής, που μετέχει στην κρουαζιέρα, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται εκτός Ελλάδος, όπως προκύπτει από την αριθμ. 520/1988 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. και την αριθμ. ΠΟΛ.1109/1989 εγκύκλιό μας.
Δεν απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. η παροχή τροφής και ποτών στους επιβάτες ή στο πλήρωμα του σκάφους, ανεξάρτητα αν η παροχή αυτή πραγματοποιείται μέσα ή έξω από το σκάφος κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας και ανεξάρτητα αν παρέχονται εντός ή εκτός Ελλάδας, σύμφωνα με την C-231/1994 απόφαση του ΔΕΚ, καθώς και οι
τυχόν διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα στην ξηρά, κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας.

Εξυπακούεται ότι, οι υπηρεσίες που παρέχονται από πλοία και λοιπά σκάφη που αναφέρονται πιο πάνω σε επιβάτες, εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της έννοιας "κρουαζιέρα", θεωρούνται ως μεταφορά προσώπων και υπάγονται στο Φ.Π.Α. με συντελεστή 8%,(σ.σ. 13% πλέον)  ενώ η μεταφορά πραγμάτων με συντελεστή Φ.Π.Α. 18%. (σ.σ. 23% πλέον)

Διευκρινίζεται ότι, τα θαλάσσια περιηγητικά ταξίδια (κρουαζιέρες) θεωρούνται ως μεταφορά προσώπων, μόνο στην περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του πλοίου φέρει εξ ολοκλήρου την ευθύνη της μεταφοράς των επιβατών και οι διάφορες υπηρεσίες που παρέχονται στους επιβάτες κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας, όπως η παροχή τροφής και ποτών, η μεταφορά των επιβατών από και προς το πλοίο κ.λπ., εφόσον είναι προαιρετικές για τον επιβάτη και δεν περιλαμβάνονται στο πακέτο, έστω και αν παρέχονται από τις ίδιες επιχειρήσεις που οργανώνουν τα θαλάσσια περιηγητικά ταξίδια. Στην περίπτωση αυτή, το σύνολο των εσόδων της μεταφοράς υπάγονται σε Φ.Π.Α. με συντελεστή 8%.

Εξυπακούεται, ότι οι επιμέρους υπηρεσίες αυτές υπάγονται αυτοτελώς στον οικείο συντελεστή Φ.Π.Α. Αν δεν τηρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις, το σύνολο του πακέτου υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.1642/1986,(σ.σ. άρθρο 43 του ν.2859/2000)  όπως ισχύει, με συντελεστή 18%.(σ.σ. 23% πλέον)

Επισημαίνεται ότι, η εκμετάλλευση τυχόν καταστημάτων που υπάρχουν πάνω σε πλοία, όπως εστιατόρια, μπαρ, ηλεκτρονικά παιχνίδια, κομμωτήρια κ.λπ., υπόκεινται σε Φ.Π.Α. Σχετική είναι και η 1124126/5986/1863/0014/14.11.1996 εγκύκλιός μας.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και δεδομένου ότι δεν προσεγγίζετε λιμένα τρίτης χώρας, προκύπτουν τα εξής:

 

Όσον αφορά το πρώτο και το τρίτο ερώτημά σας ερώτημά σας, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να διευκρινιστεί αν η παροχή ποτού – αναψυκτικού ή σνακ και οι υπόλοιπες παροχές προς τους επιβάτες είναι υποχρεωτικές ή όχι.

Στην περίπτωση που είναι υποχρεωτικές και περιλαμβάνονται στο πακέτο, τότε θεωρείστε οργανωτές τουριστικών περιηγήσεων που ενεργούν στο όνομα τους έναντι των ταξιδιωτών, εντασσόσαστε στις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 2859/2000 και υπολογίζετε ΦΠΑ 23% επί της μικτής αμοιβής. Περισσότερες πληροφορίες για τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου  μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο μας του ΦΠΑ, σελίδες 440-476.

 

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, από τη στιγμή που όπως μας ενημερώνετε έχετε εξ ολοκλήρου την ευθύνη της μεταφοράς των επιβατών και δεν παρέχετε άλλες υπηρεσίες, τότε η εν λόγω πράξη θεωρείται μεταφορά προσώπων και υπάγεται σε συντελεστή 13%.

 

Η ομάδα της AST BOOKS.